Kommunen vann seg skattetvist

Landskrona vann seg skattetvist över skattemyndigheten, skriver NST/HD.
Domen betyder att kommunen får tillbaka drygt två miljoner kronor.
Frågan det gällde var om kommunen hade rätt att få tillbaka den mervärdesskatt den betalat för investeringar i olika typer av omsorgsboenden.
Här har regelvrket varit oklart, kommunen ville dra av momsenför de investeringar som gjordes på olika äldreboenden, Härslövshemmet, Rönngården, Fäladsgården och Vallgården.
Men skattemyndigheten gjorde en annan tolkning liksom länsrätten. Kommunen drev frågan vidare till kammarrättens om gjorde en annan bedömning och det betyder att kommunen ska få tillbaka drygt två miljoner kronor.
Till det kommer ränta för de år kommunen legat ute med pengarna. Domstolen undanröjer dessutom de tillägg skattemyndigheten påfört kommunen.

UPP

Till arkivet