Protest mot nedläggning

I en skrivelse till Region Skåne protesterar kommunledningen mot den föreslagna nedläggningen av tandregleringen i Landskrona.
I skivelsen, som undertecknats av kommunalrådet Lars Wallstén och kommundirektör Leif Borg konstateras att beslutet kommer som en överraskning för kommunledningen.
– Vi finner det fullständigt oacceptabelt att lägga ner en fungerande tandregleringsklinik och kraftigt försämra möjligheten till tandreglering för våra barn poängteras i skrivningen.
Idag får omkring 200 barn hjälp med tandregleringen i landskrona, 100 av dessa behöver fortsätta också efter sommaren och dessutom står 250 barn i kö.
– Att lägga ner kliniken i landskrona innebär en risk för att våra barn inte får den tandvård de skall ha, heter det i skivningen och här påpekas också de ökade kostnaderna som uppstår när föräldrar tvingas ta ledigt för att köra barnen till kliniker i andra kommuner.

UPP

Till arkivet