Nytt batterilager för 25 miljoner.

På måndag kommer den första lasten med gamla uttjänta batterier att lossas i återvinnaren Boliden Bergöses nya, 5.000 kvadratmeter stora, lagerbyggnad i Landskrona.
Den gamla förstördes som bekant vid en våldsam brand i somras.
– Den nya byggnaden ser ut som den gamla gjorde före branden, säger Boliden Bergsöes miljöansvarige, Nils-Eric Winqvist.
– Men den här är bl.a utrustad med både åskledare och brandvarnare med direktkoppling till Räddningstjänsten.

Uppförandet av den nya lagerbyggnaden har gått med rekordfart och innebär att 8.000 kvadratmeter mark hårdgjorts, det vill säga belagts med asfalt och betong. Detta med avrinning till bolagets eget reningsverk. Den syra som rinner ut från de kasserade batterierna tas om hand för sig, neutraliseras och renas i reningsverket i en process där även spillvatten och vatten från processerna renas innan det släpps ut i Öresund.
Under den första veckan sedan jul- och nyårsuppehållet i anläggningen, beräknas cirka 1.000 ton batterier lossas i den nya lagerbyggnaden.
Den gamla brandhärjade lagerbyggnaden kommer nu att tömmas på alla resterande batterier som skall upparbetas i processen.
Därefter kommer byggnaden att återuppbyggas och användas igen.
– Vi har på kort tid i fått en helt ny lagerbyggnad på 5.000 kvadratmeter. Den fyller helt och fullt alla krav enligt miljökonsekvensbeskrivningen, säger Boliden Bergsöes VD Jon Halvarsson och tillägger,
– Det här är hittills en investering på närmare 25 miljoner kronor. Men vi satsar vidare för att förbli Europas renaste återvinningsanläggning för bly.

Varje år tar Boliden Bergsöe i Landskrona hand om c:a 65.000 ton uttjänta blybatterier, vilket motsvarar 98 procent av alla förbrukade och kasserade batterier som samlats ihop i Norden. Det är batterier från bilar, bussar, lastbilar, truckar, u-båtar, reservkraftstationer m.m.
I Landskrona smälts de ner och blir till nytt bly för nya batterier.

UPP

Till arkivet