Misstänkt cigarettsmugglare frisläppt


Den för cigarettsmuggling misstänkte moderatpolitikern Fredrik Hallgard försattes på fri fot när huvudförhandlingen avslutades. Men åklagaren yrkade på ett tre till fyra års långt fängelsestraff och mitiverade frisläppandet med att det inte förelåg någon rymningsrisk.
Åklagaren yrkar att Hallgard och tre polacker skall dömas för grovt tullbrott alternativt grov olovlig befattning med smuggelgods.
Det är brott som åklagaren menar har fängelse i tre-fyra år som straffvärde. Den 44-årige chauffören är åtalad för grov olovlig befattning med smuggelgods, och här pekar åklagaren på ett straffvärde på cirka femton månader.
Dom meddelas den 21 december.

UPP

Till arkivet