Tummen ner för trådbussen


Landskronaborna är emot en trådbuss. Åtminstone enligt moderaterna och folkpartiets namninsamling som visar att 90 procent av de tillfrågade inte vill ha en trådbuss till den nya stationen.
– Detta visar tydligt att fp och m har Landskronaborna med sig i synen att trådbussarna är för dyrt för Landskrona. 35 miljoner gör bättre nytta i exempelvis skola och äldreomsorg, säger Torkild Strandberg.
– Problemet som vi ser det med trådbusslinje på stationspendeln är att det är en mycket begränsad åtgärd som knappast kan utvidgas till att omfatta övrig kollektivtrafik i kommunen. Har man ett antal miljoner över i den kommunala budgeten för miljöåtgärder måste målet vara att skapa så stor miljöförbättring som möjligt för så många som möjligt, säger Tutti Johansson Falk.
Moderaternas och Folkpartiets namninsamling för eller emot trådbuss i Landskrona fortsätter. Avstämningen hittills visar att av 1673 namnunderskrifter är 160 stycken, ca 10% för trådbuss medan 1513 stycken, ca 90% är mot.
– En klar majoritet av kommunens invånare har därmed sagt sig inte vilja ha trådbuss på stationspendeln, anser de båda partierna.
Nu har emellertid en klar majoritet i fullmäktige sagt ja till en trådbuss och från majoritetens sida ser man oppositionens utspel som mycket populistiskt.
– Torkild har sagt nej till ett ökat ekonomiskt stöd för karnevalen. Vilket svar skulle han få om han gick ut och ställde frågan till Landskronaborna på samma sätt som han nu agerar? Vi har val vart fjärde år och då säger Landskronaborna sitt och nästa år är det val igen och då får vi se vad väljarna tycker, poängterar socialdemokraternas partiombudsman Niklas Karlsson.

UPP

Till arkivet