Larver i sår bakom anmälan

Socialstyrelsen anmäler en läkare och en sjuksköterska i Landskrona till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och yrkar på disciplinära åtgärder för båda. Detta som en följd av att en 72-årig kvinna i somras fick ett sår på hälen som fylldes med larver eftersom hon fick ligga för länge utan behandling.
Socialstyrelsen riktar allvarlig kritik mot läkaren och sjuksköterskan som ansvarade för kvinnans vård, skriver TT.
Kvinnan vårdades på ett vårdboende för dementa och redan i maj upptäcktes missfärgade blåsor på hennes hälar. De utvecklades sedan till fula sår och personalen noterade att kvinnan hade ont när såren lades om.
Senare på sommaren fick hon feber och läkaren, som kontaktades per telefon, skrev remiss till sjukhuset för behandling. Någon dag senare noterade personalen om patientens lilltå att ”den var nekrotisk och att det inte var mycket som höll den kvar”.
Men det dröjde ytterligare en vecka innan kvinnan fördes akut till sjukhus, efter det att man hittat ett svart litet djur i hennes säng och ett flertal larver och ägg. Då hade inte såren blivit omlagda på flera dagar, eftersom hemvårdspersonalen inte ansåg sig kompetent att lägga om så allvarliga sår.
Många olika faktorer bidrog till händelseförloppet, framhåller Socialstyrelsen. Det var sommar och därmed färre läkare i tjänst på vårdcentralen. Det var svårt för kommunens personal att komma i kontakt med vårdcentralens läkare. Medicinska uppgifter delegerades rutinmässigt för att verksamheten skulle fungera och sjuksköterskan hade fått ett utökat ansvarsområde under sommaren.
Socialstyrelsens tillsynsläkare har anmält avvikande mening. Hon tycker att läkaren kan kritiseras för att inte hembesök gjordes hos patienten.
Samtidigt anser tillsynsläkaren att den pressade arbetssituationen gör att handlandet framstår som ursäktligt.
Chefsåklagare Jörgen Lindberg leder en brottsutredning om fallet i Landskrona. Flera personer misstänks för misshandel alternativt vållande till kroppsskada. Han säger till TT att han inte är färdig för något beslut om eventuellt åtal förrän efter nyår.

UPP

Till arkivet