Kulturstipendium utdelade

Tre personer och en förening, Lions, får dela på årets kuturstipendium. musikern Roine Sangenberg, folkdansaren Roger Lindskog samt arkeologen Knarrström får vardera 15 000 kronor medan Lions får 5000.
Årets stipendium kommer att delas ut i Konsthallen den 8 december och då kombineras med framträdande av de olika stipendiaterna.
Lions Club Landskrona får stipendiet med motiveringen att föreningen och dess medlemmar har på ett utomordentligt sätt visat vad en organisation med internationell förankring och en klar målsättning kan åstadkomma lokalt, nationellt och internationellt.
Bo Knarrström med motiveringen att han är en kunnig och framstående arkeolog som upptäckte Tågerupkomplexet och deltog som ledare vid utgrävningarna. Han var också den drivande kraften till att Landskrona museum fick behålla de unika Tågerupsfynden. Bo Knarrströms stora kunnande är en tillgång för kommunen.
Roger Lindskog för att han med brinnande intresse, träget organisationsarbete, stor klokskap och berömvärt ledarskap vidareutvecklat och vidarefört mångårig högklassig landskronitisk folkdanskultur.
Roine Sangenberg för att han är en seriös musiker och kompositör med stor spännvidd från teater, film, musik till jazz, pop ochfolkmusik. Hans breda kompetens har medverkat till utveckling av flera stora projekt samt framträdande på jazzklubbar, skolor, festivalen och olika kulturinstitutioner. En lågmäld person som förtjänar bekräftelse för sina insatser.

UPP

Till arkivet