Socialdemokrater på kongress

Socialdemokraterna håller partikongress i Västerås 5-11 november. Skåne, som är den största delegationen, består av 37 valda ombud. Landskrona Arbetarekommun, som har tre ombud i delegationen, representeras av Christer Nilsson, Majvi Härling och Harry Nilsson. De har alla egna områden som ligger dem varmt om hjärtat. Christer Nilsson agerade under onsdagskvällen i debatten angående homosexuellas rätt att prövas för adoption. Frågan är känslig och många andra yrkade på såväl bifall som avslag på partistyrelsens förslag. Partistyrelsen beslutade att föreslå kongressen att bifalla en sådan prövningsrätt att bli adoptivföräldrar även som homosexuella, med en rösts övervikt. Christer Nilsson å sin sida, själv stolt adoptivfar till en dotter från Kina, menade att frågan var mycket svår men fann det för tillfället olämpligt att ge homosexuella en sådan rätt, Majvi Härling är den som efter kongressens tre första dagar varit flitigast i talarstolen. Bland annat framförde hon kritiska synpunkter på partiets hållning i EU-frågan. Majvi, stark EU motståndare, menade att EU- samarbetet inte fått den positiva effekt som EU-förespråkarna gärna framför. Harry Nilsson, tidigare kommunalråd och numera PRO-ordförande i Landskrona, äntrar talarstolen senare under veckan, för att bland annat påpeka att partiet och regeringen måste tänka på de äldre och funktionshindrade vid nyproduktion och ombyggnad av bostadshus.

Till arkivet