Krav på fredskorridorKent Härstedt i samspråk med nöjda mötesdeltagare. Foto Pär Eliasson

– Fredskorridorer in i krigets Afghanistan kan lindra barnens nöd.
Det förslaget kom från Kent Härstedt, ordförande i svenska Unicef som igår talade för omkring 300 elever vid Selmalagerlöfskolan i Landskrona.
– Fredskorridorer är ett sätt att skapa krigsfria zoner så att hjälparbetarna kan ta sig fram och lindra den ofattbara nöd som drabbar Afghanistans medborgare i allmänhet och barn i synnerhet, underströk Kent Härstedt som höll ett mycket personligt och uppskattat föredrag.
I Pakistan är situationen särskilt allvarlig. Där befinner sig redan tre miljoner flyktingar. En ofattbar siffra. Den humanitära situationen för människorna på flykt är fruktansvärd. Det rapporteras om utbrott av dysenteri och kolera. Många har drabbats av malaria. Bristen på mat gör att motståndskraften bland barnen snabbt försvagas och brist på vatten gör att hälsa och hygien försämras. Mer än fem miljoner människor i Afghanistan är i behov av omedelbar hjälp och 20 procent av dessa är barn under fem år.
– Unicef finns på plats för att hjälpa barnen och deras familjer både inom landet och i flyktinglägren i Pakistan och andra angränsande länder. Unicef har nu sänt flera plan från det internationella katastroflagret i Köpenhamn och fler är på gång de kommande dagarna. Planen är fyllda med förnödenheter. Utrustning för vatten och sanitet, filtar, tält, medicinsk utrustning som går till uppsamlingsplatser i länderna runtom Afghanistan för vidare transport in i landet och till de olika flyktinglägren.
– Han beskrev precis vad jag och många andra känner, det var mycket bra, summerade Lena Johansson, elev på Selmalagerlöfskolan som i anslutning till FN-dagen varje år genomför en temadag med barnen i centrum.
Tidigare har även Lisbet Palme talat till eleverna, men när hon avgick som ordförande efter 13 år på posten fick Kent Härstedt, socialdemokratisk riksdagsman förtroendet att föra Unicefs talan vidare.
– Unicef spelar en mycket viktig roll när det handlar om att fokusera på barns lidande runt om i världen, en värld som aldrig kommer att bli sig riktigt lik efter terrorattacken den 11 september. Vi riskerar att få ett slutet samhälle och en övervakning som ingen vill ha, poängterade han och uttryckte också förstående för socialdemokraternas stöd för USA:s bombningar. Statsminster Göran Persson har gjort ett klart förtydligande i vilket han uttalar stöd för länders rätt till självförsvar i enlighet med FN:s tolkningar, men samtidigt innebär detta inte ett reservationslöst stöd till hur detta självförsvar u
tföres. Vi kommer självklart att kritiskt granska USA:s bombningar, allt annat vore felaktigt.
Mellan allvarsorden om barnens lidande i Afghanistan han Kent Härstedt också med att reflektera över sina månader i Australien som gav honom en annan syn på livet och lade grunden till hans internationella engagemang.
– Precis som jag tror att många av er kan tänka er att resa och jobba utomlands kände jag mig så när jag utbildade mig inom hälso och sjukvård. Det är ett yrke som gör det möjligt att arbeta i världens alla hörn, ett internationellt yrke som ger er alla möjlighet att upptäcka världen.
Förutom Kent Härstedt fick eleverna också uppleva uppträde och föredrag i samma anda, allt i syfte att lyfta fram FN-dagen.
– detta är en tradition som vi kommer att fortsätta med, ett bra sätt att samla eleverna kring intressanta och givande föreläsningar, avslutade rektor Jan Fransson och tackade en lätt stressade Kent Härstedt på väg till nya uppdrag.
Fotnot: Svenska Unicefs insamlingskonto är 90 20 01- 7

Till arkivet