Karlsson toppar s-lista 

Anders Karlsson, riksdagsman från Landskrona, föreslås toppa nästa års valsedel för västra Skåne. Helsingborg får sedan de två närmaste placeringarna genom Annika Nilsson och Kent Härstedt medan Christin Nilsson från Svalöv föreslås som fjärde namn. Förslaget kommer från valberedningen och skall närmast fastställas vid en disktriktskonferensen.

Till arkivet