Klartecken för trådbuss 

Komnustyrelsen har sagt ja till satsningen på en trådbuss från nya stationen till centrum. Därmed ökar möjligehterna för att Landskrona som första kommun i landet satsar på trådbuss som ett miljövänligt alternativ.
Det var emellertid ingen ening kommunstyrelse bakom beslutet, såväl moderaterna som folkpartiet säger nej till satsningen.
– För vår del handlar det här om trovärdighet när vi talar om miljövänliga alternativ och vi tror att det här är något som kommer att få positiv uppmärksamhet också utanför kommungärnsen, säger kommunalrådet Lars Wallstén i en kommentar.
Satsningen kostar totalt 35 miljoner kronor och kommunen kan räkna med ett bidrag på omkring 15 miljoner för investeringen. Närmast skall kommunfullmäktige fatta det avgörande beslutet.

Till arkivet