Annons

Skolan får bra betyg

En ny teknik att jämföra skolresultat ger högt betyg åt Landskrona. Resultatet visar skolan i jämförelse med övriga kommuner i Skåne hamnar på en sjundeplats. Skolverket har presenterat nya verktyg för skolor runt om i landet att använda sig av och mäta sin verksamhet. Ett av dessa är det nya systemet SALSA – Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser – som bygger på en statistisk modell med vars hjälp du kan analysera kommuners och skolors betygsresultat när hänsyn tagits till skolors elevsammansättning. Med hjälp av det analysverktyg som används kan kommuner och skolor bedöma skolors samlade betygsresultat i ett riksperspektiv. Genom att ta hänsyn till skolors elevsammansättning kan kommuner och skolor få en ny utgångspunkt för diskussion och analys av skolors förutsättningar, processer och resultat. – Det är med glädje vi kan notera att skolorna i Landskrona står sig väl jämfört andra kommuner i riket, med tanke på de förutsättningar som finns i kommunen, skriver socialdemokraterna i ett pressmeddelande. Värdena är statistiskt beräknade betygsvärden på kommunnivå och skolnivå, i applikationen benämnd modellberäknade värden, för andel elever som uppnått målen samt för genomsnittligt meritvärde. Modellberäknade betygsvärden har tagits fram i en regressionsmodell där hänsyn tagits till föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel elever födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. Resultatet visar att i jämförelse med övriga kommuner i Skåne, hamnar Landskrona på en sjundeplats. Kommun Andel elever som uppnått målen Modellberäknat värde Avvikelse / residual Landskrona 76% 72% 4% Åstorp 76% 72% 4% Lomma 88% 83% 5% Ystad 83% 78% 5% Lund 88% 81% 7% Tomelilla 84% 77% 7% Örkelljunga 85% 77% 8% Staffanstorp 87% 78% 9% – Det är med glädje jag noterar att skolan i Landskrona inte är så dålig som vissa vill göra den till. Medvetna satsningar på mer resurser, ett starkt engagemang av personalen på våra skolor är säkert några av de orsaker som gör att Landskrona hamnar så högt upp på listan, säger kommunalrådet Marita Larsson – Vi har själv vetat att skolan i Landskrona är bra. Det är skönt att det nu bekräftas. Med tanke på de förutsättningar som finns i kommunen visar skolverkets siffror att vi lyckas väldigt bra, säger BUN:s ordförande Niklas Karlsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser