Moderater på stämma

Under den gångna helgen avhölls Moderata Samlingspartiets partistämma i Jönköping. Landskrona representerades här av Cecilia Brorsson, föreningens ordförande, Solbritt Olsson,ledamot av förbundsstyrelsen i Södra och Västra Skåne samt av Tutti Johansson Falk, oppositionsråd.
– Stämningen var god bland ombuden och optimismen inför framtiden hög, inte minst tack vare det nya idéprogram som varit ute på remiss och diskuterats både bland medlemmar och allmänhen, säger Tutti Johansson Falk
– Jag tycker att det nya idéprogrammet är ett bra dokument som klart tydliggör att Moderaterna är ett parti för alla människor och att vi sätter individen i fokus.
– Vi vill ha mindre men bättre politik och vi vill att människor i mycket högre utsträckning än vad som är fallet idag får möjlighet att själva bestämma över sitt liv och sin framtid.
Diskussionerna var tidvis intensiva precis som det ska vara när företrädare för partiet samlas och inte minst MUF, med ordföranden Tove Lifvendal i spetsen, hade många synpunkter både på idéprogram och övriga rapporter. Det var också på initiativ från MUF som Anna Ibrisagic valdes till att efterträda Johnny Magnusson som ledamot i partistyrelsen.

Till arkivet