Boendedebatt på s-möte

I media har tonläget stundtals varit hög, men när ledande socialdemokrater mötte allmänheten för att diskutera framtidens boende präglades debatten istället av lugn och saklighet.
– Ett bra möte och för oss är det viktigt att komma ut och få diskutera och informera om aktuella politiska frågor, förklarade socialdemokraternas ombudsman Niklas Karlsson som hörde Lars Svensson inleda mötet med att redogöra för bostadsbyggandets utveckling.
– Allmännyttan har hela tiden fått ta ett stort ansvar för att människor skulle få bra och billiga bostäder och så är det fortfarande.
Landskronahems ordförande, kommunalrådet Marita Larsson redogjorde för bolagets framtidsplaner.
– Det är ett missförstånd att vi skulle kasta ut hyresgäster som uppbär socialbidrag. Enligt den uthyrningspolicy som togs 1992 har vi kontakt med socialförvaltningen när det gäller uthyrning till socialbidragstagare. Här finns flera olika lösningar för att klara bostadssituationen, förklarade Marita Larsson när frågan om socialbidrag kom upp.
– Vårt mål inom socialdemokratin är att få en bättre spridning av boendet, det gäller såväl socialt som ägandeformerna.
Landskronahems köp av fastigheter i centrum var en annan fråga som kom upp i debatten och här lovade Marita Larsson att detta inte skulle resultera i hyreshöjningar för övriga hyresgäster.
– Absolut inte, vi har fått ett ägartillskott av kapital från kommunen för att klara den här affären. Och Kumlahuset skall rivas, men vi har bara varit ägare i en knapp vecka och planeringen pågår som bäst för hur det skall gå till
Byggnadsnämndens ordförande Roy Wernberg redogjorde för den omfattande översiktsplanen som innehåller en del nya bostadsprojekt.
– Under de kommande 20 åren skall vi skapa möjligheter för att bygga omkring 2000 nya lägenheter, om det sedan byggs så mycket återstår att se, menade han och pekade ut flera projekt som Nyhamn, Västra Fäladen och omkring Säbymöllan.
– Inom socialdemokratin pågår ett brett rådslag om den framtida utvecklingen och här är alla välkomna att delta, betonade Lars Svensson och hoppas att debatten skall fortsätta också efter det att mötesdeltagarna lämnade Pilåkerns kvarterslokal.

Till arkivet