Karneval för miljoner

Karnevalen gör comeback nästa år, med mer resurser och ökat kommunalt engagemang. Det är andemeningen i det arbetsmaterial som Landskronas turistråd plockat fram och som nu skall ut på remiss till medlemsorganisationerna.
– Det här är inget färdigt förslag, men riktlinjer som vi diskuterat oss fram till i styrelsen. Nu skall frågan om Karnevalens framtid diskuteras bland våra 16 olika medlemsgrupper och sen skall vi formulera ett förslag till kommunstyrelsen, berättar turistrådets ordförande Gösta Nilsson som personligen gärna ser att Karnevalen kommer tillbaka.
– Karnevalen är väl förankrad i Landskrona och det är något som invånarna ser fram emot. Frågan är bara hur det hela skall organiseras.
I arbetsmaterialet konstaterar turistrådet att Karnevalen ger kommunen god reklam och att antalet besök lår runt en halv miljon. Sambadansen minskade med åren och det är något som turistrådet beklagar.
– Vi föreslår istället att man tar fasta på det unika med sambatågen och skapar en karneval där samban dominerar, menar Gösta Nilsson och tillägger att Karnevalen kan göra Landskrona känd i hela Europa.
– Kanske inte första året, det här tar tid. Men man måste jobba målmedvetet, menar han och jämför med Hultfredsfestivalen.
– Där började man i liten skala och nu har den vuxit till en stor attraktion. Dessutom har Hultsfred fått en högskoleutbildning med 450 elever som studerar nöje, kultur och turism. Spå här finns även positiva sidoeffekter för kommunen.
Organisatoriskt vill turistrådet att det skapas en projektgrupp som ledas av en projektledare. I gruppen skall representanter för turistnäringen, Vänliga lanskrona och kommunen ingå.
– Här handlar det om att få kontinuitet i arrangemangen. Tidigare gjorde vi en upphandling av olika arrangörer och då är det lätt att man tappar den genomgående avsikten med Karnevalen.
Turistrådet har kikat närmare på festligheterna i Helsingborg, Malmö och Göteborg där respektive kommuner skjuter till en hel del pengar. I Malmö arbetar festivalkansliet året runt och där kostar kalaset 5,5 miljoner kronor.
– Vi konstaterar att det krävs 1,5 miljoner i kommunalt stöd. Dessutom bör kommunen står för kostnaderna för el, vatten och renhållning vilket bör göra ytterligare omkring 400 000 kronor i indirekt stöd. Sponsorer bör ge 500 000 kronor och en miljon kan komma in genom försäljning av olika arrangemangsplatser. Totalt alltså en kostnad på närmare 3,5 miljoner kronor, påpekar Gösta Nilsson.
Nu skall förslaget diskuteras fram till den 14 september och den 20 skall ett förslag finns på kommunstyrelsens bord.
– Men det gäller att snabbt komma fram till beslut om det skall gå att börja planera för en Karneval nästa år. Senast i oktober måste frågan vara avgjord, avslutar Gösta Nilsson som inte har något emot att än en gång klä sig likt Eric av Pommern och gå i täten av nästa års Karnevalståg.
– Nej det har jag inte, det är roligt när staden lever upp och karnevalen betyder mycket för mig och andra Landskronabor.

Till arkivet