FH-beslut var utan jäv

Det förelåg inget jäv när kommunfullmäktige beslutade om bidrag till olika Folkets husföreningar, det slår länsrätten fast. Det var moderata oppositionsrådet Tutti Johanson Falk som anmälde flera socialdemokrater, bl a riksdagsman Anders Karlsson för jäv. I en kommentar konstaterar socialdemokraterna att överklagandet var att skjuta över målet och att det inte fanns någon personlig vinning för beslutsfattarna. – Hur skulle det se ut om ledamöter i fullmäktige som också är aktiva i föreningslivet inte skulle kunna vara med och besluta om bidrag till föreningslivet, säger Anders Karlsson i en kommentar till Skånska Dagbladet.

Till arkivet