Rohm and Haas varslar 

Tolv jobb försvinner när Rohm and Haas stänger en reaktor för tillverkning av bindemedel, ca 12 av de totalt c:a 100 tjänsterna vid bolaget berörs. – De som berörs kommer att varslas om uppsägning under hösten, men vi arbetar för att få detta reglerat genom naturlig avgång, tidigare pensionering för vissa, hjälp att hitta annat jobb, erbjudande av andra temporära uppgifter inom bolaget, säger VD för Rohm and Haas Nordiska AB, Sven Persson i en kommentar. Orsaken till stängningen är nedgången i världsekonomin, vilket även drabbat kemiindustrin. Inom Rohm and Haas-koncernen ,världens näst största specialkemiföretag med totalt 19 000 anställda världen öve, är affärsområde Bindemedel ett av kärnområdena och måste därför uppnå förväntad vinst. Fabrikerna i Europa gör inte det och därför har koncernledningen beslutat om åtgärder. – För att vända tillbaka till önskad vinstnivå, behöver vi bättre utnyttja våra tillgångar, det vill säga öka effektiviteten och tillvarata kapaciteterna i samtliga våra fabriker och kontrollera våra kostnader på ett effektivare sätt. Tyvärr är det så att analys av den närmaste femårsperioden visar på en större kapacitet i fabrikerna i Europa än efterfrågan på våra produkter.Det rättas till genom åtgärder ibland annat Landskrona\”, säger Sven Persson. I Europa har Rohm and Haas närmare 20 fabriker, varav fem med liknande tillverkning som i Landskrona avseende bindemedel för bland annat färg och pappersbestrykningsmedel. Så sent som hösten 1998 togs en helt ny reaktor, LK-2, i drift vid Landskrona-fabriken. Detta efter en investering på c:a 200 miljoner kronor. Produktionen fortsätter här med oförminskad eller ökad volym. Den produktion som nu sker vid LK-1 i Landskrona, flyttas till andra fabriker i Europa och till LK-2. LK-1 stängs enligtplanerna vid årsskiftet, men bibehålls tills vidare som reservreaktor för den andra och kan senare startas igen för reguljär produktion. – Det här är en svår dag för oss alla här på Rohm and Haas i Landskrona och absolut en av de värsta för mig personligen under mina 25 år vid företaget. Men med de insatser vi nu gör i Landskrona, kommer den kvarvarande verksamheten att kunna producera med den optimala kostnadsnivån som krävs för affärsområdet och de nuvarande direkta fasta kostnaderna kan sänkas avsevärt\”, avslutar Sven Persson.

Till arkivet