Danskar upptäcker slottet 

Nu börjar danskarna återupptäcka Citadellet som varit i svensk ägo sedan freden i Roskilde 1658, alltså i 343 år. – Danskarna har inget liknande och eftersom slottet byggdes av danskar så är intresset från den danska sidan stort, berättar slottets krögare, Mats Wilhelmsson som kan räkna in flera stora danska företag bland sina gäster. – Närmast är det tidningen Politiken som kommer med omkring 200 gäster i augusti och vi har tidigare haft flera stora resebyråer och andra företag från Danmark. Så visst finns det intresse för Citadellet från andra sidan sundet. Även från den kungliga familjen är Citadellet intressant, för några år sedan kom prins Fredrik på besök och han fick sig även en rundtur på Gråen. Även den svenske kungen har varit gäst på Citadellet, detta i samband med invigningen av Tycho Brahe utställningen för något år sedan. – Han var mycket nöjd med maten, det fanns bara citronskalet kvar på tallriken, konstaterar Mats Wilhelmsson med ett leende. Landskrona Slott AB tog över restaurangverksamheten på Citadellet 1990 och sedan dess har verksamheten ökat från i det närmaste noll till en årlig omsättning på omkring fyra miljoner kronor. Vid en större besättning så sysselsätter verksamheten närmare 45 personer. Allt började med middagar efter medeltida recept och dessa utgör fortfarande kärnan i verksamheten. – Men gästerna vill gärna ha något mer kopplat till måltiden och därför har vi utvecklat olika aktiviteter som både engagerar och roar gästerna, påpekar Mats Wilhelmsson. Först ut var Fången på slottet som efter välkänd TV-förebild bjuder gästerna på olika övningar i slottsmiljö. Nytt nu är Slaget om Landskrona där gästerna får uppleva exercis och danska överfall utförda av amatörskådespelare. – Vi kommer också att satsa på fängelsetiden med ett arrangemang som vi kallar Bakom lås och bom. För oss är det vitkigt att gästerna trivs och eftersom det handlar om stora företag från när och fjärran så vill vi gärna göra fin reklam för Landskrona, avslutar Mats Wilhelmsson. Lite fakta om Citadellet Christian III av Danmark Christian III av Danmark lät bygga fästningen i Landskrona 1549-1559. Anläggningen var kvadratisk och omgiven av en nästan 70 meter bred vallgrav. Den 50 meter långa huvudlängan mot sundet var kraftigt bestyckad. Borgens andra sidor var skyddade av spärrmurar med fyra hörntorn. Citadellet i Landskrona var redan från början avsett som försvarsanläggning och har inte varit tänkt som residens. Nordens modernaste fästning 1644 intog Gustaf Horn Landskrona under svensk-danska kriget, men danskarna fick tillbaka staden året därpå. Skåne blev sedan svenskt efter freden i Roskilde 1658. Svenskarna byggde ut Landskronas fästning 1667-75 och den blev Nordens modernaste fästning. Då anlades de yttre försvarsverken med omfattande bastioner av jordvallar med våta gravar efter holländsk förebild. På 1700-talet byggdes huvudlängan om och bland annat Officersflygeln, Gula kasernen och Tyghuset uppfördes. Under Fredrik I bestämdes 1746-47 att hela landet skulle befästas. I Landskrona byggdes bland annat citadellet Adolf Fredriks fäste på ön Gråen i Öresund. 1788 stoppades arbetena och anläggningen på Gråen blev mindre än planerat. Ett kruttorn från början av 1800-talet finns kvar. Fängelse Från början av 1700-talet placerades straffångar på citadellet och 1827 blev det fängelse för livstidsdömda. 1860 gjordes stora byggnadsarbeten. En så kallad nattcellsbyggnad tillkom och östra rundeln påbyggdes till ett tornformat cellfängelse. Man byggde också ett nytt kommendanthus med kontor och bostad åt fängelsedirektören vid sydöstra muren. Huvudbyggnaden, som på 1700-talet blivit ombyggd till ett bombsäkert magasin, skadades vid en brand 1886. De två övre våningarna slogs sedan ihop till en. Under 1900-talet var fängelset avsett som tvångsarbetsanstalt för kvinnor som betraktades som lösdrivare. Anstalten avvecklades 1940. På 1860-talet byggdes sommarvillor på vallarna och 1901 anlades Citadellkolonin, en av landets äldsta koloniområden. 1940 använde militären fästningen och man anlade flera fort på Gråen. Sveriges enda bevarade jordvallsfästning Citadellet är Sveriges enda bevarade jordvallsfästning och den är intressant inte minst ur militärhistorisk synpunkt. Huvudlängan, spärrmurarna och rundlarna finns kvar. Huvudlängan ger en uppfattning om den ursprungliga renässansborgen, men efter krigsskador och ombyggnader återstår ganska lite av det ursprungliga huset. Huvudbyggnaden används nu för fester och andra sammankomster. Andra byggnader hyrs av Skånehantverk. Fakta Byggår: 1549-59 Byggherre: Christian III av Danmark Uppgifterna hämtade ur Tidningen Kulturvärden 1998:3, artikeln \”Kong Christians fäste vid Sundet\”

Till arkivet