Rött ljus för Kumlahuset Rivning väntar Kumlahuset

Precis som väntat köpte Landskronahem ”Kumlahuset” och närmast väntar rivning av bygganden som så länge varit en blek prydnad utmed Norra Infartsgatan.
Bygganden, som har dryga hundratalet hyresgäster, kommer av allt att döma att diskuteras i politiska kretsar innan rivningen verkställs. Landskronahem vill inte att hyresgästerna skall ta kostnaden för rivningen och dessutom gäller det att hitta nya bostäder till de som drabbas av rivningen. I och med köpet av Kumlahuset har Landskkronahem färdigställt bolagets omfattande köp av fastigheter i och omkring centrala Landskrona. – Nu kan vi erbjuda våra hyresgäster ett varierat utbud av bostäder och är inte längre så koncentrerade till de norra delarna av stan, förklarar kommunalrådet Marita Larsson, ordförande i Landskronahem.


Till arkivet