Tågerupsfynd på museet

Utställningen om Tågerupsfynden bör placeras på museet och ersätta utställningen \”Mellan Istiderna\”. Det förslaget skickar nu Kulturförvaltningen vidare till budgetberedningen. – Fynden vid utgrävningarna i Tågerup är fantastiska och så mycket material från en och samma plats är mycket ovanligt. Det skulle bli en fin attraktion för oss att visa på museet, poängterar kulturchef Christin Nielsen och redovisar en kostand för projektet på totalt fyra miljoner kronor. Byggs en ny byggnad för fynden skulle detta fördyra projektet med omkring 500 000 kronor. För att komma igång med bygget så snabbt som möjligt vill Kulturförvaltningen har klart besked om placeringen av utställningen. – På museet når vi samordningsfördelar och dessutom undviker vi extrakostnader. Utställningen Mellan Istiderna kan ersättas av Tågerupsfynden och därmed skulle vi får ett fint dragplåster till museet, avslutar Christin Nielsen.

Till arkivet