Pannkaksdammen rensas

Det pågår en allmän uppsnyggning av kommunens vattendrag. Saneringen av den yttre vallgraven är i full gång och nu sugs bottenslammet i Pannkaksdammen upp för vidare transport till Lundåkradeponin. – Vi har nyligen avslutat rensningen av dammen i Karlslundsparken och nu tar vi Pannkaksdammen. Det är flödet av dagvatten som gör att det bildas avlagring av slam som får rensas då och då, berättar schaktmästare Stefan Knutsson på tekniska Verken. För Landskronaborna har dammarna i centrum en special betydelse som fågelsjöar. För några år sedan genomgick den större av de två, S:t Olofs Sjö, tidigare Mattiasdammen, en omfattande renovering. Nu har turen kommit till Pannkaksdammen vars lager av bottenslam sugs upp av stora slamsugare för vidare transport till tippen. I början av seklet, närmare bestämt 1908, tog rådman Karl Lindquist initiativ till anläggandet av en fågeldamm med Malmös dammar som förebild. De första fåglarna, två vita svanar, kom också som gåva från Malmö. Åren gick och nya fågelpar skänktes, bl a ett par indiska ankor. Men svanhannen blev för vild och jagade de övriga fåglarna, så dessa fick föras över till Pannkaksdammen, skriver Åke Jönsson i sin bok Historien om en stad. Området runt Mattisdammen snyggades till 1919 och döptes då om till S:t Olofs sjö. Snobberi enligt vissa och i folkmun levde Fågeldammen kvar i många år. Landskrona fick, enligt Åke Jönsson, riksrykte för fågellivet i och kring dammarna. Och det gavs även utrymme att sälja fåglar till andra parker, en försäljning som bidrog till driften av anläggningarna. I dag har den kommunala djurhållningen koncentrerats till Karlslundsparken medan de båda dammarna i centrum får klara sig med sitt naturliga fågelbestånd. Även saneringen av den yttre vallgraven pågår planenligt och här väntas arbetet vara slutfört i början av maj, en tidplan som av allt att döma kommer att hålla.

Till arkivet