PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Självbelåtenhet är inte på plats när 7 500 ej är ”självförsörjande”

Medan stadens politiker klappar varandra på axlarna för ”förbättringar” gjorda under valperioden, så kan det vara aktuellt att påminna om försämringarna. För visst är det en försämring om 7 500 är ”ej självförsörjande” i Landskrona under en högkonjunktur! I Malmö handlar det om 75 000. Detta motsvarar c:a 25% av den vuxna befolkningen.

Ordet arbetslöshet användes ej mera av politikerna. Kanske för att man då skulle kunna kräva att arbete organiserades av samhällets toppolitiker. I stället läggs skulden på de drabbade. De ingår i ”ekonomiska utanförskapet”, har fel utbildning, fel nationalitet eller fel kön. Men det handlar inte längre om olika värderingar utan om två olika världar, där den andra världen bara nämns i samband med blåljus. Men den stora majoritet arbetslösa önskar bara att ha ett jobb att gå till precis som de ”självförsörjande”.

Vad skulle inte 7 500 i arbete kunna uträtta för samhället om de gavs möjlighet. 7 500 motsvarar tre stycken  Öresundsvarv eller tre stycken storsjukhus. 7 500 skulle kunna bygga bort bostadsbristen på en kort tid. Vad står i vägen? Jag var på Kuba på 1990-talet och såg hur arbetande av alla kön och nationaliteter på några få år byggde 50 daghem, läkarstationer till var 1 000de invånare, motorvägar och reparerade dåliga hus i den s.k. korrigeringskampanjen. Allt genom betalt frivilligarbete, där bara brist på material satte gränserna.

Är socialismen enda lösningen eller finns det en väg innan dess?
Den politiken lever i så fall fortfarande i skymundan. Det är hög tid att steppa fram och kräva ett miljonprogram för nödvändiga offentliga arbeten i Sverige.

Lars (Lasse) Erlandsson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).