PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

SD säger NEJ till kraftigt höjda hyror och höjda avgifter

Treklövern (L) (M) och (MP) har i sin budget för 2020 lagt ett sparbeting på ca 11 miljoner kronor på omsorgen. Detta motiveras bl.a. med att antalet äldre omsorgstagare har blivit allt fler och att de lever allt längre vilket ökar kostnaden för omsorgen. SD reserverade sig också mot den antagna budgeten från Treklövern i kommunfullmäktige.

Nu måste Treklövern sluta skylla på de äldre när omsorgen går back ekonomiskt.

Verkligheten är den att Treklövern med sina förslag till kraftiga hyres- och avgiftshöjningar visar på en bristande kunskap om ekonomisk framförhållning i  omsorgsverksamheten.

De som nu ska betala för Treklöverns ekonomiska brister är äldre och sjuka omsorgstagare. Äldre och sjuka som betalat skatt under hela sitt yrkesverksamma liv och som dessutom fortfarande betalar skatt, det är deras pension Treklövern tänker gnaga på.

I budgeten för 2020 gav SD omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag för ny hyressättningsmodell eftersom SD fått uppgifter om att bruksvärdet på äldreboendelägenheter inte uppgraderats sedan början av 2000-talet.

I det hyresförslag som nu presenteras för omsorgsnämnden har inga skäl för hyreshöjningar, utöver genomförda hyreshöjningar enligt allmännyttan, framkommit. Det som nu presenteras av Treklövern i form av kraftigt höjda hyror med 15% under tre år är enbart en oskälig hyreshöjning. Det säger vi NEJ till.

Däremot är det rimligt med hyreshöjningar på äldreboendelägenheter enligt allmännyttans (Landskronahem) årliga modell, anser vi.

Vi anser att de äldre ska känna ska känna sig trygga under dygnets alla timmar och sedan 2011, tack vare ett förslag från SD, har trygghetslarmet varit avgiftsfritt för våra äldre. Nu vill Treklövern lägga en avgift på 250kr/månad på trygghetslarmet. I Treklöverns värld ska trygghet för våra äldre kosta. SD säger NEJ till detta!

Tack vare Sverigedemokraternas stöd till (M) (KD) och (V) i riksdagen, så får kommunerna ytterligare 2,5 miljarder extra välfärdspengar i år. För Landskronas del blir det ca 7,5 miljoner kronor, utöver de redan beslutade tillskottet 15,6 miljoner som regeringen tidigare beslutat om. Pengar som staden inte räknat in i budgeten för 2020.

Dessa extra välfärdsmiljoner bör Treklövern ta ansvar för och använda till omsorgen istället för att kräva oskäliga hyreshöjningar, avgiftshöjningar och införandet av nya avgifter.

Hade SD varit i majoritet i omsorgsnämnden så hade inte hyror och avgifter höjts. Nya avgifter hade inte heller införts. Vi hade använt de 7,5 extra välfärdsmiljonerna till omsorgen.

SD har inte längre någon vågmästarroll i kommunfullmäktige efter det att Ulf Carlsson, tidigare ledamot (SD) i omsorgsnämnden och i kommunfullmäktige, gått över till Moderaterna och numera agerar som politisk vilde i kommunfullmäktige med Moderaternas goda minne. Hur tänker Ulf Carlsson förklara att han som tidigare Sverigedemokrat värnat om omsorgstagarna, men nu tillsammans med Moderaterna kommer att rösta för oskäliga hyreshöjningar och andra avgiftshöjningar för omsorgstagarna? Eller är det enklare för Ulf Carlsson att sitta tyst och trycka på en knapp på beställning av Moderaterna och övriga i Treklövern, än att förklara sig inför de Sverigedemokratiska väljare som valde honom som sin ledamot (SD) i Kommunfullmäktige?

Politik handlar om prioriteringar, SD prioriterar våra äldre som byggt upp den välfärd vi andra får ta del av idag.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd 

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).