PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Parasiter

Ännu en gång! Pang – en skugga springer iväg! En fasad, lite fönster och en skulptur förstörs! Tur att ingen människa blev skadad!
Mönstret känns igen!
Först attacker mot enskilda och enskildas bostäder sedan mot myndighets byggnader. Det har hänt i Malmö, Helsingborg och nu i Landskrona. Raden kan bli lång!
Parasiterna slåss om revir och måste till varje pris gripas, lagföras och låsas in!

De parasiter som nu griper till våld har en gång varit små och oskyldiga  men något har hänt på vägen.
Jag var speciallärare (40 år) på en skola, i en annan kommun, i ett område med stora sociala problem. Jag arbetade med elever som på olika sätt hade svårigheter. De elever som vi inte lyckades med hade nästan alla  något gemensamt: 
På olika sätt ”frånvarande” föräldrar som var svåra att nå, komma på möten mm, mm. Det fanns ibland skäl jag kunde förstå men aldrig acceptera!
Barnen hade vi tidigt lagt märke till: de var ofta ute sent på kvällarna i mycket tidig ålder (7-9 års ålder), förskola och skola gjorde orosanmälningar, tobak, alkohol och tyngre droger kom tidigt in i de här barnens ålder. De var ofta inblandade i stölder och/eller snatterier. De åkte fast men rätt snart var de igång igen! Körde moped innan 15 utan hjälm – Ja, listan kan bli lång!
De blev gårdagens och dagens parasiter!
Lyckades vi någon gång då? Ja!
A och O var ett nära samarbete med föräldrar. Föräldrar som fick hjälp med att upprätt hålla de gränser de satte och stöd i arbetet med åtgärder som belönade gott beteende!
Vi jobbade oxå mycket nära Socialen och Polisen.

Jag är född och uppväxt på Ödmanssonsgatan , Tranchellsgatan, Fiskargränden och Koriandergatan här i stan.
Jag hade klass och skolkamrater som hade det oerhört tufft. Dåliga bostäder, svårt i skolan osv men ALDRIG att de gjorde vad de som jag kallar parasiter gör idag!

Det finns lagar och bestämmelser i  Sverige! Tillämpa dem!
Jag försöker leva efter en som den välkände (i alla fall utanför NES’ umgänge ) Björn Afzelius sjunger Gammaldags moral: Jag håller högst 40 på Erikstorpsvägen, kör inte vänstertrafik  vid trafikdelare osv. För det mesta gör jag nog rätt men ibland har det blivit fel och jag utan snyftande föräldrar eller reportage har fått ta konsekvenserna ( några parkeringsböter).

Till sist:
Till alla inom skola, sjukvård o dylikt: Gör orosanmälningar till Socialen – inte till någon sorterande överordnad!
Till föräldrar: Låt inte era ungar springa vind för våg på kvällar och helger!

Håkan Lans

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).