Hushållens disponibla inkomster sjunker

Hushållens disponibla inkomster sjunker i Landskrona, uppger SCB i ett pressmeddelande. Med disponibel inkomst menas lite förenklat pengarna som är kvar efter skatt och exempelvis återbetalningar av studielån – men före konsumtion av olika slag. Under 2022 var den disponibla medianinkomsten för hushållen i Landskrona drygt 396 000 kronor.– Tar man hänsyn till inflationen är […]

Allt fler uppbär en egen inkomst

I 273 av Sveriges 290 kommuner hade fler personer arbete som huvudsaklig inkomstkälla i juni 2023 än under motsvarande månad pandemisommaren 2020. Totalt i riket rör det sig om en ökning med 8 procent. – I Landskrona ökade antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla med 1 917 personer mellan juni 2020 och juni 2023. […]