DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Om Axeltofta, Torkildistan, Kongo & baksidan på månen

Marko Huttunen lyfter idag fram Liberalismens grundtankar i en debattartikel. Han ställer också den fråga som blev, näst intill ett mantra vid senaste mötet i kommunfullmäktige - Varför vill treklövern äga Axeltofta?
Redan på slutet av 1800-talet myntade den brittiske lorden (tillika liberale parlamentsledamoten i underhuset), John Emerich Edward Dalberg-Acton, mer känd som Lord Acton det berömda citatet "Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut". Svenska Akademien lär oss att korrumpera betyder "fördärva moraliskt, besticka, muta". Efter onsdagens kommunfullmäktigesammanträde är det ett tänkvärt citat att ta med sig i den framtida analysen av Landskrona, numera mer bekant som Bananrepubliken Torkildistan. För något annat än en bananrepublik kan inte Torkildistan klassas som, efter att det borgerliga styret - trots en kavalkad av goda argument - vägrade rösta för borgerlig kärnpolitik. Varför i hela fridens namn vill Treklövern äga Axeltofta?

I kommunfullmäktigedebatten om Axeltoftas framtid, hade politikerna vässat sina argument för en ordentlig batalj. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) stod fast vid sin linje om den enda vägens politik, ett begrepp olämpligt nog lånat av den tidigare statsministern Carl Bildt (M) tillika make till Strandbergs förlorande käpphäst i EU-valet Anna Maria Corazza Bildt (L). Den enda vägens politik, nästan i Börje Anderssonsk anda förklädd till ett vägval, som i själva verket inte alls var något vägval. Välj mellan tre olika scenarion, men eftersom Treklövern har egen majoritet så gör de ju som de vill.

Det kom dock en ordentlig skruvboll i kommunfullmäktige, som skulle visa sig att vara ytterst slagkraftig. Det var ledamoten Erik Rantzow (SD) som presenterade ett förslag om hur man skulle kunna hantera frågan om Axeltofta, ett förslag som låg så långt utanför boxen, att frågan inte ens verkar ha diskuterats, skrivits om av stadens tidningar eller vädrats i debatten tidigare. För en borgerlig politiker – varesig man är Moderat, Liberal, Centerpartist eller Kristdemokrat – borde förslaget rimligen varit förstahandsalternativet, rent av det enda alternativet. Rantzows förslag var att kommunen, som äger marken där Axeltofta ligger, skulle sälja marken. Något som skulle generera intäkter snarare än kostnader, åtaganden och problem för kommunen. Detta i grunden väldigt borgerliga förslag, mötte motstånd hos kommunens mest borgerlige Liberal, Torkild Strandberg.

Genom den senaste processen med Axeltofta har Treklövern spenderat omkring en halv miljon kronor på att utreda vad man ska göra med området. Utredningar som mynnat ut i förslag, som kommer innebära enorma kostnader för Landskrona stad och kommuninvånarna. Åtskilliga miljoner kommer användas för att tvinga ut kolonister och boende ur sina hem i området. Syftet med att jaga bort ett 160-tal människor från sina stugor är att göra om området till ett så kallat naturområde, dvs oskött natur. Skövla mänsklig civilisation för att bereda en väg för naturen att åter bli oskött. Greta Thunberg jublar! Det hävdas att Axeltofta inte är lämpligt för bostadsbebyggelse och med anledning av klimatförändringarna kommer marken att bli översvämmad inom en 100-årsperiod. Kommunledningen bedyrade heligt och dyrt att det inte kommer byggas något på denna plats, när området väl är skövlat. Landskronas egen Zlatan, kommunalrådet Elvir Mesanovic (MP) lovade rent av att om det någonsin kommer byggas i Axeltofta, så kommer han att avgå.

Rantzows förslag om att sälja löser all problematik med Axeltofta. Allt ansvar som åligger markägaren, dvs Landskrona stad, tillfaller köparen. Och den enda rimliga köparen av marken är någon med tillräckligt stort affektionsvärde av marken, såsom Axeltoftingarna, som säkerligen gärna hade tagit risken i dag att att få lov att ha kvar sina stugor åtminstone i resten av sina liv. I sammanhanget kan det dessutom nämnas att värdet på marken inte kan vara särskilt högt. Dels för att marken utdömts som otjänlig av kommunen, då det inte kan byggas bostäder där och det är absolut inte tal om något Europaspår där. Och dels med anledning av klimatförändringarna.

Om 100 år har havsnivån ökat, ett faktum som ledamoten Jonas Esbjörnsson (S) lyfte i debatten när han frågade Torkild Strandberg vad kommunen ska göra med mark som kommer vara havsbotten och därmed bli helt värdelös. Kommuner är enligt lag ålagda att ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Och det är tveksamt om alla de miljontals kronorna som kommunen planerar att betala för att tvinga bort Axeltoftingarna, är att betrakta som god ekonomisk hushållning. Vem får för sig att plöja ner miljontals kronor i en mark som kommer bli värdelös? Tydligen Treklövern och Torkild Strandberg.

Torkild Strandberg försökte taffligt försvara sig och sin enda vägens politik i debatten och trycktes mer och mer in i ett hörn. Och vid ett tillfälle gav han rent av utfästelser om att han var beredd att avgå, att flytta till Kongo och att besöka baksidan på månen. Argumenten övergick från just argument till att bli åsikter, halvsanningar, en och annan osanning och till slut utkristalliserades en tydlig bild. Det var inte längre den vuxne i rummet som stod i talarstolen utan ett ensamt litet barn, som var frustrerad och trött, som blivit besegrad av vuxna och som inte kunde framtvinga annat än ett uttryck för ”jag vill inte”. Who put baby in a corner?

Baksidan på månen är den del av månen som alltid är vänd från jorden. Den är alltid vänd från jorden för att månen alltid snurrar runt sin egen axel med samma fart som den snurrar runt vår planet. Det är oklart om Torkild Strandberg snurrat upp sig kring sin egen axel eller till baksidan på månen. Men när en ledande borgerliga politiker inte vill driva borgerlig politik, lyssna på andra som befinner sig här på vår planet i Landskrona, eller ens vill erkänna sig besegrad i en debatt undrar man ju var han befinner sig. Det verkar vara en iskall och mörk plats utan en ljus framtid i sikte. Och man undrar rent av om det kan vara så att det ligger något i Lord Actons ord om att absolut makt korrumperar absolut. Carl Bildt har av en händelse också en något långsökt koppling till Kongo, något jag inte tänker fördjupa mig i här och nu. Under rubriken ”Bildt är inte trovärdig” finns en artikel att läsa hos Aftonbladet. Frågan är hur trovärdig Torkild Strandberg är och kommer Kongo möjligtvis att bli en belastning för honom? Vi som lever får – som det så vackert heter – se vad framtiden har i sitt sköte.

Marko Huttunen

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet