DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sol, vind och vatten – vi måste alla ta ansvar för klimatet

Vad kan man som enskild medborgare bidra med för att klimatmålet ska nås? Ett exempel är att andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 25 % av det totala antalet resor, menar moderaterna i miljönämnden tillsammans med sitt kommunalråd.
Året 1973 sjöng Ted Gärdestad sången om sol, vind och vatten. Ted uppskattade sol på näsan, vind i håret och svalkande bad. Idag uppfattas det kanske som ett upprop på ekologisk hållbarhet, solceller, vind- och vattenkraft.

De senaste årens diskussion om klimatförändringar har lett till ett tydligt politiskt engagemang och beslut om olika klimatstrategier och mål. Ett tydligt mål som ledare runt om i Europa och övriga världen enades om i Parisavtalet år 2015 var att koldioxidutsläppen måste minska. Att begränsa den globala uppvärmningen är den viktigaste punkten i avtalet.

I Sverige finns ett klimatpolitiskt ramverk där det långsiktiga målet för 2045 är att utsläppen ska vara 85% lägre jämfört med 1990. Att transportsektorn och industrin måste ställa om från fossila bränslen till ren el och hållbara biobränslen är viktigt. Men det är också viktigt att vi som enskilda konsumenter tar vårt ansvar; miljön är allas ansvar.

Landskrona stad beslöt nyligen om en Energi- och klimatstrategi för 2023-2028. I strategin framgår tydligt att det innefattar allt och alla som bor och verkar inom kommunen. Tidigare fokusering på direkta utsläppskällor är nu ersatt med konsumtionsbaserade utsläpp såsom livsmedel, kläder, boende och transport. Totalt står dessa utsläpp för 60 % av kommunens utsläpp. Det är uppenbart att det blir nästan omöjligt att nå kommunens miljömål om inte alla medborgare blir delaktiga i miljöarbetet.

Vad kan man som enskild medborgare bidra med för att klimatmålet ska nås? Ett exempel är att andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 25 % av det totala antalet resor. Utbyggnad av cykelvägar står också långt upp på agendan och vi tror mer på uppmuntran än på bestraffning. Höga skatter och symbolpolitik har sällan någon större påverkan utan kommunen måste underlätta för invånarna att bli mera miljömedvetna. Vi ser det som självklart att kommunens miljöarbete ska vända sig i all större grad mot våra invånare än enbart mot våra företag.

Agneta Björck Linné (M), miljönämnden
Ulf Carlsson (M), miljönämnden
Torbjörn Brorsson (M), kommunalråd

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet