Dags att nominera till Landskrona stads kulturstipendium 2023

Utövar du någon form av kultur? Då har du chansen att bli årets kulturstipendiat i Landskrona stad. på bilden Håkan Karlsson, Emma Lundmark, Ariana Jashari och Torsten Bengtsson som erhöll stadens kulturstipendium 2020. Sven Pettersson fick samma år stadens kulturpris. Foto: Niclas Lundblad.
Nu är det dags att nominera eller söka Landskrona stads kulturstipendium! Du kan ansöka till och med den 1 oktober.  I år har den totala stipendiesumman höjts från 50 000 till 100 000 kronor.

Landskrona stad delar årligen ut ett eller flera stipendier till kulturutövare med koppling till Landskrona. Nytt för i år är att det beloppet är höjt från 50 000 kr till 100 000 kronor efter beslut i kommunfullmäktige. 
Som ordförande i kulturnämnden är det mycket glädjande att vi stärker stödet till kulturutövare med koppling till Landskrona, säger Line Hovrind Aslaksen (L), ordförande i kulturnämnden.

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till pågående insatser, utbildning eller forskning inom kulturområdet. Det kan även delas ut som kulturpris till en färdig och kanske avslutad insats inom kulturlivet. 

Sista ansökningsdag är den 1 oktober. Ansökan görs digitalt via Landskrona stads e-tjänst. 

Årets stipendium kommer att delas ut i november under det årliga kulturminglet.   

Om Landskrona stads kulturstipendium: 
Stipendiet kan sökas av både privatpersoner och organisationer som har anknytning till Landskrona och utövar kultur i någon form: ord, scenkonst, konst, film, musik, kulturarv med mera. 

Du kan söka stipendiet för egen del eller föreslå någon. 

Det är kulturnämnden som beslutar om vem som tilldelas stipendium. 

Till arkivet