S vill minska stadsdirektörens befogenheter

Fatmir Azemi anser att det är kommunstyrelsen och inte stadsdirektören som ska anställa och säga upp höga chefer i kommunens tjänst.
Fatmir Azemi (S) anser att det är kommunstyrelsen och inte stadsdirektören som ska anställa och säga upp höga chefer i kommunens tjänst.

Ett stort antal höga chefer i Landskrona kommun har entledigats från sina jobb de senaste åren och den senaste tiden har detta eskalerat så mycket att Socialdemokraterna nu fått nog. De vill därför ta bort stadsdirektörens befogenhet att anställa och säga upp chefer.

– Jag tror inte att Landskronaborna vet om att det inte är vi politiker som har befogenhet att anställa och säga upp förvaltningschefer samt andra höga chefer på stadsledningskontoret. Det är stadsdirektören som gör detta. Och detta vill vi ändra på. Jag tycker att det är vi politiker i kommunstyrelsen som ska fatta dom besluten eftersom vi är ytterst ansvariga, säger Fatmir Azemi till Landskrona Direkt.

Med anledning av detta så har han lämnat in ett initiativärende till Torkild Strandberg.
– Jag kommer att ta upp ärendet. Det blir med all sannolikhet på KS-mötet i januari, säger Torkild Strandberg.
– Det som Fatmir Azemi föreslår har vi lång erfarenhet av. Så har det varit tidigare. Det är en omständlig process om så många som en hel styrelse ska sätta sig din i allt.  Jag tror att många som är intresserade av ett sådant chefsjobb är försiktigare.

Till arkivet