Annons

Lila-certifiera Landskrona

SD vill Purple flag-certifiera Landskrona stad. Något partiet nu lämnat in en motion om till kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna har i veckan lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man vill Purple flag-certifiera Landskrona stad. Det hela syftar till att göra staden tryggare, attraktiv men framför allt tillgängligare för alla, inte minst för stadens ungdomar. Purple Flag är en kvalitetscertifiering, för att synliggöra städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med kvällsekonomin.

Annons
 

Purple Flag är hämtad från Storbritannien, men är av organisationen Svenska stadskärnor anpassad till svenska förhållanden. Endast kommuner som är medlemmar i Svenska stadskärnor kan certifieras.
 – Landskrona ska vara en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Landskrona stad gör idag olika insatser för att öka tryggheten hos våra kommuninvånare, men det arbetet behövs ibland revideras och tillföras nya idéer. Vi måste hela tiden se över möjligheten att förbättra medborgarnas upplevelse av Landskrona och arbeta för att utveckla handeln, nöjesutbudet, rörligheten och framför allt utbudet för våra ungdomar. Idag har vi något vi kallar ”Landskrona samverkan” men från SD:s sida tycker vi det är dags att steppa upp det arbetet lite till. Vi får aldrig slå oss till ro när det gäller trygghet och utveckling av vår fantastiska stadskärna, säger kommunalrådet Stefan Olsson (SD).

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla, som leder till att fler människor i större utsträckning känner sig trygga att vilja använda stadskärnan kvällstid. Med begreppet kvällsekonomi menas stadens och stadskärnans utbud av tjänster, aktiviteter och upplevelser efter kontorstid. Framgångsfaktorn beror på graden av tvärsektoriellt samarbete inom det offentliga samt med den privata sektorn såsom fastighetsägare, affärsidkare med flera.

– Sverigedemokraternas vision är att bidra till den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas och att det tillförs nya idéer och då tycker vi att Purple Flag-projektet  är en bra idé som syftar till att få en trygg, säker och ren stad, med mångfald av aktiviteter och upplevelser, avslutar Stefan Olsson.

Helsingborg är sedan ett par år tillbaka Purple Flag-certifierad. Den lila färgen symboliserar det varma och trygga kvällsljuset.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser