DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Mer pengar i plånboken till vanligt folk

Oppositionsråd Fatmir Azemi vill se över hyrspolicyn och Landskronahems regelverk så att barnfamiljer med knappa resurser inte sätts på akutboende.
Oppositionsråd Fatmir Azemi bryter ner regeringens budget 2022 och ser vad den betyder i ett lokalt perspektiv.

Landskrona får 32,5 miljoner i tillskott år 2022

Nu fortsätter vi den kraftfulla gröna återstarten. Samhället ska byggas starkare och mer hållbart. Med investeringar i välfärd, jobb, klimat och trygghet tar vi Sverige framåt tillsammans!

Välfärden ska stärkas. Pandemin har visat på styrkan i vår generella välfärd, men också på behov som måste mötas. I höstens budget prioriterar vi välfärden. Därför får Landskrona  24,9 nya miljoner i generella statsbidrag. Äldreomsorgen behöver bli bättre med fler medarbetare och bättre arbetsvillkor, och därför får Landskrona nu också 7,6 nya miljoner för ett utbyggt äldreomsorgslyft, vilket tillsammans med tidigare satsningar blir 32,5 miljoner.

Vi satsar också på att beta av Corona-köerna och ge sjukvården förutsättningar att hinna med. Alla ska vara med och ta Sverige framåt efter pandemin. Den socialdemokratiskt ledda regeringens kraftfulla gröna återstart av ekonomin gör skillnad och många kommer snabbt tillbaka i arbete. Trots att det är fler som jobbar i Sverige än i många andra EU-länder är det alltför många svenskar som inte har ett jobb att gå till. Därför förstärker vi jobbpolitiken kraftigt, med aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningssatsningar.

Samtidigt höjer vi bostadstillägget för pensionärer. Tillsammans med inkomstpensionstillägget som betalas ut första gången under hösten 2021 innebär det att 6420 personer i Landskrona får mer pengar i plånboken, vilket motsvarande 64 procent av de över 65 år.

Vi inför också familjeveckan, så att 7800 vårdnadshavare i Landskrona får ökad frihet och en enklare vardag, exempelvis när det är lov eller studiedag för skolpersonalen och skolan därför är stängd.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Kampen mot brottsligheten fortsätter. Vi skjuter till 3,5 miljarder nästa år till rättsväsendet. Polisen och rättskedjans myndigheter får mer pengar. Vi skärper straffen och fortsätter med investeringar för att barn inte ska dras in i kriminella miljöer. Samhället ska vara kompromisslöst mot gängen, bryta nyrekryteringen och se till att inte en krona går till de kriminella. Mäns våld mot kvinnor ska stoppas och välfärds- och arbetslivsbrottsligheten ska bekämpas.

Takten i klimatomställningen ska öka. Omställningen är en möjlighet för Sverige att gå före och skapa framtidens gröna jobb. Nu höjer vi takten genom att satsa på naturnära jobb för unga, utökade gröna kreditgarantier och nya investeringar för att industrin ska kunna ställa om. Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin!

Vänligen
Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet