Annons

Arbetarrörelsens Arkiv får 300 000 extra

Peter Böök är föreståndare för Arbetarrörelsens Arkiv. På bilden visar han hela den hylla som enbart innehåller foto, dagböcker med mera av fotografen Bertil Persson, en bildskatt som arkivet fått att förvalta.

Kulturnämnden beslutade i mars att ge Arbetarrörelsens Arkiv ett verksamhetsbidrag på 200 000 kronor per år under två år. Det är 100 000 kronor mindre jämfört med tidigare år. På dagens möte med kommunstyrelsens togs dock ett beslut att arkivet ska få ytterligare 300 000 kronor. Syftet är att öka tillgängligheten till föreningens samlingar.

Annons
 

Som mest har tre personer varit anställda på Arbetarrörelsens Arkiv. Dessutom hade arkivet ett flertal medarbetare som finansierades genom stöd från exempelvis arbetsförmedlingen.
Så är dock inte fallet idag.
– Nej, nu är det bara jag här, säger Peter Böök som, sedan några år, är föreståndare.

Av naturliga skäl är han glad för det extra tillskottet i kassan.
– Det var i elfte timmen. Nästa steg hade varit att jag gått ner på halvtid. Men nu kan jag fortsätta att arbeta med att digitalisera vårt arkiv och därmed göra det mer tillgängligt, säger han och fortsätter.
– Vi måste naturligtvis fortsätta att digitalisera allt vi har. Och det är ingen liten uppgift. Sedan får styrelsen besluta om vi kan göra mer för att öka tillgängligheten.

Föreståndaren poängterar att Arbetarrörelsens Arkiv inte är en ren politisk verksamhet.
– Definitivt inte. Namnet är missvisande. Ett bättre namn hade varit Föreningarnas arkiv eller något liknande. Det är många idrottsföreningar och andra som använder vårt arkiv för sitt material, säger Peter Böök.
– Sen har vi ju flera personer som har sitt arv här. Vi har bland annat en hel sektion med foton, dagböcker och filmer av fotografen Bertil Persson. En annan person vars material vi har här är arkitekten Peter Broberg.

Kulturnämndens ordförande Line Hovrind Aslaksen är glad för beslutet.
– De 300 000 kommunstyrelsen har beslutat om är, utifrån vad jag vet, ett tilläggsbidrag för ett år som ett stöd till Arbetarrörelsen arkiv så att de kan göra sitt material tillgängligt digitalt utan att enbart förlita sig på ideella krafter i föreningen. Kulturnämnden har tidigare påpekat vikten av att göra arkivmaterialet mer tillgängligt och intressant för fler Landskronabor, och då menar vi just detta, inte öppettiderna i det fysiska arkivet. Att kommunstyrelsen nu tar denna delen och har en budget att göra det med ser jag som positivt. säger Line Hovrind Aslaksen.

Det är inte bara foton som fyller hyllor och skåp på Arbetarrörelsens Arkiv.

Peter Bööks arbetsdag består till största del av att digitalisera den bildskatt som han förvaltar.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser