Här kommer Landskronaborna kunna vaccinera sig

Dos tre
Två privata aktörer kommer att ansvarar för vaccineringen i Landskrona när fas fyra inleds.

För knappt två månader sedan gick Capio ut med ett pressmeddelande om att man i samarbete med Region Skåne skulle delta i massvaccinationen i fas fyra, det vill säga till alla som är mellan 18 och 59 år och som inte tillhör någon riskgrupp. I fredags kom beskedet att så inte kommer att ske.  Det innebär för Landskronas del att det kommer att finnas två vaccinationsställen när fas fyra kör igång.

Capios besked i slutet av förra veckan att man drar sig ur reducerar antalet vaccinationsplatser i Skåne till en tredjedel.

– Vi hade absolut för avsikt att vaccinera på alla de orter i Skåne där vi finns. Det var uppdraget vi fick baserat på den offert vi lämnade och vi hade långt framskridna planer för detta avseende lokaler, personal, logistik etcetera, säger Anna Persdotter Nyman, regionchef för Capio Närsjukvård till Landskrona Direkt.

– Nu, sent i processen fick vi erbjudande från Region Skåne om att, i fas fyra, vaccinera mot covid-19 enbart på några av Capios vårdcentraler i Skåne. Vi har helt enkelt en situation där för många vårdgivare behöver samsas om en mindre mängd vaccin än förväntat. Det förändrar läget. I det fall förutsättningarna förändras och regionen behöver oss brett – på de orter vi finns – kan vi naturligtvis komma att behöva utvärdera hur prioriteringen ska se ut den kommande tiden. I dagsläget är vårt beslut dock att vi skiftar fokus och blir ännu mer tillgängliga för alla våra patienter, säger hon.
– Vi bedömer att det finns gott om vårdgivare i Skåne, 16 stycken, som kommer erbjuda vaccination av covid-19 i fas fyra och att Capio istället fokusera på att erbjuda den vård som annars skulle behöva pausas. Just nu pågår vaccinationer på våra vårdcentraler av patienter som ingår i fas tre. När denna fas är avslutad och våra patienter i den gruppen fått sin andra dos, blir vårt nästa stora fokus att återuppta arbetet med behandling av lättare akuta samt långvariga besvär hos dem som behöver oss. Precis på samma sätt som region Skånes egna vårdcentraler gör, understryker Anna Persdotter Nyman.

Två aktörer i Landskrona
I Landskrona är det Doktor.se som kommer att ha en mobil enhet på plats när det är dags att påbörja den breda vaccineringen. Även Hälsomedicinskt Center på Industrigatan 68 kommer att vaccinera på sin vårdcentral.

Kritik från oppositionen 
Henrik Fritzon (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne är kritiskt till att den styrande Alliansen nästan helt förlitar sig på privata aktörer i fas fyra.
–  Jag anser att regionen i större utsträckning borde använda sig av sina egna vårdcentraler även för vaccinationen av allmänheten. Då hade många fler vaccinationsplatser kunna skapats och servicen till medborgarna hade blivit bättre, anser han.

I fas fyra ingår alla som är mellan 18 och 59 år och som inte tillhör någon riskgrupp. Region Skåne har skrivit kontrakt med privata aktörer som ska utföra vaccinationerna av fas fyra. Av de ursprungliga 160 platserna kommer nu inte 104 att användas.
– Det är nästan en månad till vaccinationsfas fyra drar igång. Att redan nu dra ner på vaccinationsplatserna är inte rimligt, och jag tror inte att regionen skulle agerat så här om vi istället använt våra vårdcentraler. Nu är vi utlämnade till privata aktörer. Ingen ska behöva avstå från att vaccinera sig på grund av bristande tillgänglighet, fortsätter Henrik Fritzon.

Maria Landgren vaccinsamordnare i Region Skåne menar att de 56 olika vaccinationsställena  kommer att räcka och att alla skåningar kommer att ha nära till vaccination, samtidigt som vaccinationerna kan ske i snabb takt.
– Det här gör det möjligt att ha en hög vaccinationstakt när vi inte behöver lägga ned så mycket tid och resurser på att dela upp vaccinationsleveranserna i så många små delar, säger hon.

Till arkivet