Temporär ishall utreds

Det råder sedan länge brist på träningstider i ishallen i Karlslund.  I en debattartikel tar idag de båda moderaterna Torbjörn Brorsson och Peder Alberoth  upp behovet av en ny ishall i Landskrona. - Vi har haft förhoppningar om att satsningarna med Serneke skulle ha blivit av, men så blev det inte och kommunen behöver nu ta tag i frågan, om än så med en tillfällig lösning.
Det råder sedan länge brist på träningstider i ishallen i Karlslund. Nu utreds alternativ på en temporär ishall.

Bristen på istider i Karlsundshallen är stor och har varit föremål för många diskussioner med föreningslivet under senare år, dels beträffande träningstider för ishockey, dels beträffande konståkning och allmänhetens åkning. Nu finns förslag på att anordna en temporär ishall som komplement till den befintliga i väntan på att Karlslundsprojektet utreds och projekteras.

När Teknik- och fritidsnämnden möts på onsdagskvällen väntas beslut tas om att utreda två alternativ. Det ena är att hyra in sig på Curla och det andra är någon typ av hall i Karlslundsområdet. Tidigare har även Ljuspunkten varit ett alternativ. Detta har dock lagts på is om uttrycket tillåts.

Teknik- och fritidsförvaltningen ska även ta fram investerings-och driftkostnad för respektive alternativ innan slutgiltigt beslut tas.

Till arkivet