Annons

Ökning av coronafall i Landskrona

Nu har 11,7 procent fått sin första dos vaccin i Landskrona.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Astra Zenecas vaccin mot covid-19 till personer över 65 år. Utifrån tillgängliga data konstaterar myndigheten att risken för allvarliga biverkningar är mycket liten för den gruppen. 

Annons
 

Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att kunna genomföra snabb vaccination av personer äldre än 65 år med hänsyn till det rådande smittspridningsläget. 

− Det är väldigt bra att denna gedigna genomgång nu är gjord och att vi kan fortsätta använda vaccinet till de över 65 år på ett säkert sätt. Nästa vecka skickar vi ut 48 000 doser till vårdcentralerna så att de har möjlighet att hålla i gång sitt viktiga arbete med att vaccinera, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare och läkemedelschef i Region Skåne.

I enlighet med Europeiska läkemedelsverkets rekommendation ska både vaccinatörer och vaccinerade individer förses med information om vilka symtom som kräver extra vaksamhet.

Fortsatt uppehåll för yngre
Då risken för allvarlig biverkan bland yngre personer är svårbedömd och risken för allvarlig covid-19 är lägre bland personer under 65 år, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att uppehållet med Astra Zenecas vaccin fortsätter tills kunskapsläget har klarnat.

Region Skåne inväntar därför ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för de under 65 år som fått sin första vaccindos med Astra Zeneca och om några veckor ska ha dos nummer två.

Med tanke på den begränsade vaccintillgången kommer gruppen 65 år och äldre fortsatt att prioriteras.

− Med dagens beslut som underlag kommer vi nu att se över vår vaccinationsplan framåt så att vi inom kort kan komma med tydligare besked till de grupper som står på tur att vaccineras, det vill säga personer som har stöd enligt LSS och medarbetare inom vård och omsorg, säger Maria Landgren.

Nya rekommendationer för gymnasiet efter påsken
Smittskyddsläkaren i Skåne rekommenderar att gymnasieskolan återgår till närundervisning i så stor utsträckning som det är möjligt efter påsklovet. Ett förbättrat epidemiologiskt läge, minskad belastning på sjukvården i Skåne möjliggör detta och samtidigt slutar Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- och distansundervisning att gälla den 1 april.

– Efter den 1 april är vår rekommendation att en så stor del av undervisningen som möjligt sker på skolan under förutsättning att man följer alla råd för att minska trängsel och risk för smittspridning. Gör man det bör minst två tredjedelar av eleverna samtidigt kunna undervisas i skolans lokaler, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

113 procentig ökning av smittade
Totalt har 4 231 personer i Landskrona fått sin första vaccindos fram till vecka elva, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 11,7 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Utbrottet i Häljarp har nu också fått genomslag i en kraftig ökning i smittstatistiken för Landskrona. Den senaste veckan har 156 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Landskrona kommun. Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan med plus 86 fall.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser