Stabilare samhällssmittspridning

Det vårdas för närvarande inga personer med covid-19 på Landskrona lasarett.
Det vårdas för närvarande inga personer med covid-19 på Landskrona lasarett.

Smittspridningen i Skåne har under den senaste veckan bromsat in en aning, men ännu registreras nya covid-19-fall varje dag från alla delar av Skåne, rapporterar Smittskydd Skåne.
Totalt sett har antalet fall minskat i alla åldersgrupper, men det är fortfarande åldersgruppen 19-49 år som är mest drabbad. 

– I nuläget är det faktiskt bara en procent av alla som provtas som har covid-19. Övrigas symtom beror på något annat än covid-19, vanligen en annan virusinfektion. Så här en bit in på höstterminen är det ganska vanligt med olika typer av förkylningar. Men även här gäller det att stanna hemma tills dess att man känner sig pigg och tills symtomen har klingat av, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Covid-19 bland äldre ligger kvar på en låg nivå, likaså antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna. Antalet inlagda med covid-19 på sjukhus minskar långsamt och i dagsläget vårdas elva patienter på sjukhus varav tre på intensivvårdsavdelning.

– Under veckan har vi kraftigt ökat tillgängligheten till egenprovtagning och hoppas att det ska korta väntetiderna för alla som behöver ta ett virustest. Våra nya provtagningsplatser dit man kör med egen bil är uppskattade och vi tittar nu på hur vi kan utöka dessa ytterligare, säger Eva Melander.

Det är viktigt att veta att provtagning görs för att identifiera personer som är sjuka i covid-19. Virustest (PCR) kan inte användas som ett test för att definiera att man tillfrisknat från covid-19 sjukdom och får inte heller utnyttjas i syfte att användas som friskintyg för verksamheter.

Aktuella siffror
På Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Till arkivet