Annons

Smittspridning bromsar in

Det vårdas för närvarande inga personer med covid-19 på Landskrona lasarett.

Smittspridningen i Skåne har den senaste veckan gjort en rejäl inbromsning. Antalet konstaterade fall av Covid-19 minskar stadigt, likaså antalet sjuka som vårdas på sjukhus. Något som bland annat  medfört att danskarna från och med natten mot lördag öppnar sin gräns mot Skåne. Ett beslutet som gäller personer som är folkbokförda i regionen.

Annons
 

Minskning av antalet insjuknade syns i hela Skåne och i alla åldersgrupper. Flest nya fall av Covid-19 noteras hos personer i arbetsför ålder, 19-69 år.

– Det här läget kunde vi knappt drömma om för någon månad sedan. Det är en oerhört positiv utveckling. Tyvärr kan jag inte säga att faran är över eftersom vi ser att läget fortfarande är skört även om det i statistiken ser mer stabilt ut. Den positiva trenden kan snabbt brytas och då kommer smittspridningen ta ny fart, och det kan gå fort. Vi måste därför fortsätta att hålla en god handhygien, hålla avstånd och stanna hemma när vi är sjuka, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Stort intresse för självtester
Sedan starten den 3 juli då allmänheten haft möjlighet att göra egna virusprovtagningar i Skåne, har 2 343 självtester analyserats och svarats ut via e-tjänsten på 1177.se.

– Det är mycket glädjande att skåningarna nu har möjlighet att själva kunna ta virusprov när de misstänker att de har Covid-19. Och för vården innebär det här förstås att belastningen minskar vad gäller provtagning, säger smittskyddsläkare Eva Melander och tillägger:

– Hittills har resultatet av självtesterna visat att cirka 2-3 procent har Covid-19. Det ligger på ungefär samma nivå som för resultaten av de som provtas på sjukhus och vårdcentraler.

Sjukvårdsmodulen vid Helsingborgs lasarett avvecklas
Eftersom belastningen på sjukvården i Region Skåne har stabiliserats och antalet Covid-19-patienter som behöver intensivvård på sjukhus har minskat, har Region Skåne inte längre behov av att låna Socialstyrelsens sjukvårdsmodul. Bedömningen är att ett ökat antal sjuka patienter med Covid-19 kan omhändertas inne på sjukhusen. Regiondirektör Alf Jönsson har därför fattat beslut om att modulen ska avvecklas och återlämnas till Socialstyrelsen.
–Vi är mycket tacksamma för att vi tillsammans med primärvården och kommunerna vidtagit en rad åtgärder som har gjort att vi inte har behövt använda sjukvårdsmodulen. Nu gäller det att vi alla fortsätter att vara lika uthålliga för att bekämpa smittspridningen, säger Alf Jönsson.

Sjukvårdsmodulen har stått uppställd utanför Helsingborgs lasarett sedan den 27 mars.

Tre nya konstaterade fall i Landskrona
I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. För Landskronas del har tre nya positiva svar konstateras sedan förra veckan.
Sedan den 2 mars har 58 personer folkbokförda i Landskrona konstaterats med covid-19 genom provtagning.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser