Annons

Vad är dom konstgjorda dammarna till för?

Många har undrat över vad de två dammarna som anlagts vid Pilängen och Pilåkern är till för. Svaret är att de ska förhindra översvämningar.

Det är många som frågat om de dammar som byggts mellan Pilåkern och Pilängen i Landskrona. Redaktionen tog ett par bilder och skickade till stadens kommunikationschef, Anna Classon och nu har hon svarat efter att hon konsulterat kommunens stadsmiljöchef Tora Broberg.

Annons
 

– Dammarna tar hand om dagvatten och är nödvändiga att anlägga när vi utvecklar stadsdelen Karlslund med ny bebyggelse och förbättrade grönområden. De avlastar våra ledningssystem som inte kan hantera hur mycket vatten som helst på kort tid. När det kommer stora mängder regn rinner en del av vattnet ner i dammar istället för att orsaka översvämningar på flera ställen. Dammarna binds samman genom ledningar, skriver Anna Classon i ett mejl och informerar att arbetet med dammarna inte är färdigt.
– Anläggningen av dammarna är inte klar. Växter ska planteras och trevliga trädäck ska anläggas som kommer att göra dammarna mer attraktiva. Växterna och vattnet kommer också att gynna den biologiska mångfalden. De befintliga staketen är provisoriska. Färdigställandet kommer att ske under sen höst 2020 samt under våren 2021.

Klart är dock att man inte ska bada i dammarna.
– Dagvattendammarna är inte avsedda för bad så det måste vi dessvärre avråda från.

En del som hört av sig och undrat över dammarna misstänker att de kommer att bli dumpningsplatser av cyklar och annat. De kommer dock att hållas efter.
– NSVA sköter dammarna, plockar upp skräp och hanterar del av slänterna. Marken ovanför, i anslutning till dammarna sköts av teknik- och fritidsförvaltningen, avslutar Anna Classon.

Den första dammen som anlades ligger intill rondellen i korsningen av Pilåkersgatan och Ringvägen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser