Faran är inte över

Det fina vädret lockar till uteserveringarna. Tänk på avståndet uppmanar
Det fina vädret lockar till uteserveringarna. Tänk på avståndet uppmanar, Smittskyddsläkarna i Region Skåne  och manar till fortsatt försiktighet.

I takt med fint väder har allt fler sökt sig till uteserveringar. Smittskyddsläkarna i Region Skåne uppmanar alla att vara fortsatt försiktiga, även när solen skiner.

Ett tjugotal klagomål har kommit in från allmänheten angående oro för smittrisk på restauranger.  En smittskyddsläkare kan i samråd med och på underlag från kommunens miljöförvaltning fatta beslut om att stänga en restaurang om det föreligger risk för smittspridning av covid-19 och om verksamheten inte uppfyller kraven.

– Vi har bra dialog med kommunerna om deras ansvar vad gäller tillsynen. Och vi förmedlar löpande de synpunkter och klagomål vi får in från allmänheten till kommunernas miljöförvaltningar. Vi hoppas och tror att dialog ska lösa eventuella problem och att även gästerna tänker på att ta sitt ansvar för att hålla avstånd, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare Region Skåne.

Till arkivet