Annons

Måndagens lokala corona rapport

På Karmelitergatan står denna uppmaning om att varje kväll gå ut på balkongerna och klappa för de som nu arbetar hårt i pandemitider.

Hela samhället påverkas av det överhängande krisläget. I dagens corona-svep noterar vi att Landskrona Citadell Rotaryklubb hjälper en vänklubb i norra Italien och att Region Skåne söker efter personer som kan hjälpa till. Föga oväntat ställs det in ytterligare fler arrangemang samt att tågen till Köpenhamn utökas.

Annons
 

Landskrona Citadell Rotaryklubb hjälper sina vänner i Italien att hjälpa.
– Vi har beslutat att skänka 1000 Euro till Ovada Rotaryklubb för hjälp i det drabbade Italien, säger Sven Bodevik, president i Landskronaklubben.

Just nu gör Rotaryklubben i den lilla norditalienska staden Ovada stora ansträngningar så att personlig skyddsutrustning når det lokala sjukhuset.  Behovet av ansiktsvisir, skyddskläder  skyddshandskar, andningsskydd och ögonskydd är stort och bidraget från Landskrona är ett uppskattat initiativ, meddelar Gualberto Ranieri, sekreterare i Rotary Club Ovada del Centenario.

PRO ställer in Christianiaresa
– På grund av rådande coronasmitta måste vi tyvärr även ställa in månadsmötet den 15 april, meddelar Eva Holm, sekreterare i PRO Västra.
Andra aktiviteter som också berörs är Elvis4Ever den 6 april på Folkets Hus vilket flyttas till den 29 juni, resorna till Köpenhamn med Christiania den 6 respektive 13 maj, vårfesten den 23 april, ”turan” den 29 april samt resan till Gränna med Visingsö den 26-27 maj.
– Alla övriga ordinarie aktiviteter ligger på is tills vidare, säger Eva Holm.

Englands historia på is
Även Birger Olsson , sekreterare i Borstahusens Museiförening hör av sig och informerar att man ställt in programmen 28/4 Birgitta Holst Alani, ”Mellanöstern mellan hopp och förtvivlan. Vad händer i arabvärlden idag?” och 12/5 Dick Harrison, ”Englands historia”.

Turtätheten ökar för minskad trängsel
Efter ett beslut från danska myndigheter kommer Skånetrafiken och DSB från och med idag att kunna köra fler tåg till och från Köpenhamn H. Det innebär två tåg i timmen på vardagar under rusningstid i stället för som den senaste tiden; ett tåg i timmen.

Många vill hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till i den rådande covidsituationen. Och behovet är stort. Förutom vårdpersonal söker Region Skåne också servicemedarbetare, som lokalvårdare och köksbiträden. På den hjälp-till-sida på webben som skapades för en dryg vecka sedan finns det därför även ett formulär där servicemedarbetare kan anmäla sitt intresse.
– Vi behöver flera olika yrkesgrupper. Det handlar om lokalvårdare, tvättbiträden, servicevärdar, måltidsvärdar och vaktmästare. Sedan har vi flera andra yrken som kräver yrkesutbildning så som kockar, säger Andreas Hallström, HR-specialist på Regionservice.

Sedan hjälp-till-sidan skapades har cirka 700 personer med vårdutbildning anmält sitt intresse för att jobba i Region Skåne. Och i formuläret för servicemedarbetare, som skapades i fredags, har redan 50 anmält sig. Via sidan kan även företag och organisationer erbjuda sin tjänster.

För mer info gå till Hjälp-till-sidan på skane.se

Aktuella siffror den 30 mars i Skåne
I dagsläget provtas endast personer som uppvisar symptom och behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.
Antal konstaterade fall i Skåne: 281
Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 3 700
Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 34, varav 6 i intensivvård
Totalt antal avlidna: 7

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser