DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Åtgärder för att hjälpa stadens krögare

Cecilia Hallberg (S) och Torbjörn Brorsson (M) och mig själv. - Trevligt att kunna göra något gemensamt över partigränserna och vi tycker att det är viktigt att visa att vi i politiken håller ihop i den här typen av ärenden.
Cecilia Hallberg (S) och Torbjörn Brorsson (M) vill förenkla för uteserveringarna i Landskrona.
– Trevligt att kunna göra något gemensamt över partigränserna och vi tycker att det är viktigt att visa att vi i politiken håller ihop i den här typen av ärenden, säger Torbjörn Brorsson.

Många av Landskronas företagare är just nu inne i sin kanske värsta period och inget vet när det vänder. Färre människor besöker våra hotell, restauranger och krogar och situationen är mer än allvarlig för många. Stadens möjligheter att hjälpa är begränsade och de flesta redskapen ligger i statliga åtgärder i form av uppskjutna skatter och arbetsgivaravgifter med mera. Våra riksdagspolitiker gör så mycket de kan och i dessa tider är det viktigt att vi alla hjälps åt och samarbetar över partigränserna.

Individ- och familjenämnden är den nämnd som beslutar om serveringstillstånd i Landskrona. Varje år görs en tillsyn och det utgår en avgift för detta. Vi har nu enhälligt beslutat om att avgifterna för denna tillsyn skjuts upp till oktober och vi vet att man gör detsamma med andra typer av avgifter i kommunen.

Vi har också fattat beslut om att förenkla processen när det gäller att utöka uteserveringarna och under större delen av 2020 tar vi bort avgifterna för detta och vi kommer dessutom att påskynda besluten så mycket det går. För dem som söker nya tillfälliga serveringstillstånd halveras avgiften under samma period för att ge så lika förutsättningar för företagen som möjligt.

Detta kanske i det stora hela är små åtgärder, men det är åtgärder som visar att vi gör vad vi kan för att hjälpa stadens restauranger och krögare i samförstånd över partigränserna.

I dessa tider är det viktigt att nå samförstånd och att lyssna och ta del av varandras erfarenhet och åsikter. På många olika områden i samhället ser vi nu att allt fler hjälps åt på olika sätt som aldrig förr och vi inom politiken ser det som självklart att ta fram förslag i samförstånd och att ta ansvar tillsammans.

Torbjörn Brorsson (M)
Ordf. Individ- och Familjenämnden

Cecilia Hallberg Berndtsson (S)
2:e vice ord. Individ- och Familjenämnden

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet