Annons

Harrys har kostat mer än det smakat anser kommunalråd

Kommunalråd Fatmir Azemi (S) menar att beslutet att släppa in Harrys i Rådhuset kostat Landskronas skattebetalare flera miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-03-26 kl. 10.45 

Fatmir Azemi, oppositionsråd för Socialdemokraterna, riktar idag kritik mot den styrande Treklövern, detta efter att restaurangen Harrys gått i konkurs.
– Harrys har kostat skattebetalarna i Landskrona flera miljoner kronor, säger han och vill nu ha svar på vad som händer med lokalerna i Rådhuset.

Annons
 

Kommunalråd Fatmir Azemi (S) har hela tiden varit emot den kommunala inblandningen i etableringen av Harrys.
– Vi socialdemokrater är alltid positiva till nya företagsetableringar runt om i staden. Det vi däremot inte var positiva till år 2016 var att subventionera hyran för Harrys i Landskrona, säger han och minns tillbaka till hur debattens vågor gick höga.
– Det var ett dåligt förslag redan från början. Vi var emot förslaget att prioritera krogen framför de övriga restaurangerna och nöjesställena i stan.

Krog- och restaurangbranschen är en av de som just nu drabbas allra hårdast av coronakrisen.
Men redan för fem år sedan när Harrys etablering i Rådhuset fördes på tal var konkurrensen hård i Landskrona.
– Vi välkomnade Harrys och såg dem som ett tillskott i stadens nöjesliv. Det vi var kritiska till var villkoren och ansåg att en etablering skulle stå på egna ben. Det fanns inget som motiverade subventionerna som i sig skapade en snedvriden konkurrens, säger Fatmir Azemi.
– Nu vet jag inte säkert om detta slog ut någon annan befintligt krog men jag misstänker att så blev fallet.

Utöver den nu tomma restaurang- och nattklubbslokalen i Rådhuset äger Landskrona stad idag lokaler som inhyser flera öde caféer – konsthallen, museet, biblioteket, teatercaféet och det riktigt stora sorgebarnet Slottscaféet.
– Detta är lokaler som är svåra att avyttra men kanske är det hyran det är fel på. Vad är marknaden villig att betala?  Landskrona stad ska inte syssla med att hyra ut restauranglokaler utan i första hand sätta fokus på skola, vård och omsorg.

 7 miljoner kronor avsatte Treklövern med stöd av SD till bygget av en restaurang i Rådhuset.
 Därtill subventionerades hyra med 50 procent första året och 25 procent andra året. Tredje året gick Harrys i konkurs.
Vi ställde frågan, vad händer om Harrys går i konkurs? Ett av svaren från kommunstyrelseordförande Torkild Strandberg var att vi kan använda lokalen till förskoleverksamhet. Blir det så nu?, kan man ju fråga sig, avslutar Fatmir Azemi.

Torkild Strandberg beklagade socialdemokraternas syn på saken redan när debatten fördes innan restaurangen öppnades och kallade kritiken för domedagsprofetior.
– Med den köksinvestering vi gör är det möjligt att vi får lägga en förskola i lokalerna, sa han bland annat till Landskrona Direkt.

Borgen täcker förlusten
Idag är han förvånad över kritiken och anser att socialdemokratens fokus i frågan känns märklig.
– Att Fatmir Azemi påpekar att S sade nej till en restaurang i Rådhuset blir närmast rörande. Vad har S inte sagt nej till?, säger Torkild Strandberg.
– Jag tycker för min del det är synd att entreprenören på Harrys var tvungen att kasta in handduken. Ett arbete har inletts med att hitta en ny aktör för restaurangen. Det är ett bra läge, som kan tillföra Landskrona en hel del. Mot bakgrund av Corona-krisen kommer det troligen att ta lite tid att hitta en ny aktör, säger han som dock inte räds någon ekonomisk förlust för stadens del.
– Landskrona stad har en borgen som täcker den hyresskuld restaurangen har till staden och de investeringar som gjorts i lokalen finns kvar och ska nyttjas.

– Jag måste säga att, det i den situation Landskrona befinner sig, där medarbetare och politik gör allt för att ta staden genom en ansträngande situation, som Fatmir Azemi söka konflikt kring en restaurang som tvingats stänga känns som en märklig prioritering, avslutar Torkild Strandberg.

Enligt uppgifter i Landskrona Posten hade företaget bakom Harrys hyresskulder på 375 000 kronor till Landskrona stad och därtill ytterligare leverantörsskulder på cirka 300 000 kronor.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser