Annons

Lokala näringslivets påverkan av Corona är mycket stor

Landskrona stads näringslivschef Anna Classon här tillsammans med dotter hoppas med olika åtgärder kunna underlätta för det lokala näringslivet. Foto: Josefin Larsson.

Successivt har påverkan på i stort sett hela näringslivet blivit högre och nu befinner sig flera branscher i ett mycket oroväckande läge, det skriver Landskrona stad i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen som undertecknats av Torkild Strandberg kommunstyrelsens ordförande, samt Anna Classon, näringslivschef.

Annons
 

Landskrona stad försöker underlätta för det lokala näringslivet i den mån det är möjligt. Nedan exempel på åtgärder som man vidtagit och insatser som staden undersöker möjligheten att vidta inom kort.

  • Vi avvaktar med icke nödvändig tillsyn och avvaktar med att ta ut tillsynsavgifter för småföretagare.
  • Vi flyttar i möjligaste mån fram istället för att ställa in konferenser och andra evenemang.
  • Vi kommer att förlänga betalningstid på leverantörsfakturor och skynda på betalningar av kundfakturor.
  • Vi undersöker möjligheter att ge restauranger ökad uteserveringsyta och lättnader på markupplåtelser för dessa.
  • Vi för löpande dialog med enskilda företagare och lägger löpande ut nationell, regional och lokal näringslivsinformation på landskrona.se samt genom de upparbetade kanalerna.

– Vi har varit i dialog med ett tiotal av de större företagen i besöksnäringen för att få en klar bild över situationen i Landskrona och vi har också samlad dialog med de fem större fastighetsägarna som har kommersiella lokaler. Restaurang, handel och besöksnäring har en mycket tuff situation och vi måste se hur vi på olika sätt kan underlätta för dem, säger Anna Classon, Näringslivschef Landskrona stad.
– Det är en svår balans att uppmana allmänheten att bidra till att minska smittspridningen och samtidigt stödja vår lokala handel och restaurang. Flera företag har redan börjat med hämtning och utkörning i större utsträckning och många ärenden kan du utföra på hemmaplan i vår stadskärna utan att behöva uppsöka ett köpcentra.

– Vår industri är starkt beroende av världsläget oavsett om produktionen utgår från Landskrona eller från annan plats. Vi får signaler från olika näringsidkare som är oroliga för höga sjukantal, främst på grund av VAB, och därtill diskussion om stängning av förskola och skola. För att vara förberedda i ett ännu mer pressat scenario undersöker vi möjligheten att upplåta platser i skola och förskola, för samhällsviktiga funktion, även till näringslivets viktigaste funktioner, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande Landskrona stad.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser