Annons

Tjäna på ett jämställt föräldraskap

Länsstyrelsen Skåne lanserar ett stöd för arbetsgivare att arbeta med jämställt föräldraskap där arbetsgivaren kan välja bland en mängd åtgärder och anpassa sitt genomförande till förutsättningarna i den egna organisationen.
Foto: Gustavo Fring

Sedan 2017 finns krav på arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder för att möjliggöra för de anställda att kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. Nu lanserar Länsstyrelsen Skåne ett stöd för arbetsgivarna.

Annons
 

Att få möjlighet att kombinera familj och karriär har många fördelar – även för arbetsgivare. Forskning visar att arbetsgivare gynnas av att arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen. Det bidrar bland annat till en hållbar organisation genom att skapa kontinuitet i organisation, klara av kompetensförsörjningen samt minska frånvaron i form av sjukskrivningar.

Men det kan vara en utmaning för arbetsgivare att ta sig an arbetet och veta hur det ska genomföras. Därför har Länsstyrelsen Skåne analyserat frågan i en rapport där man går igenom forskning på området och presenterar möjliga åtgärder och hur de genomförs.
– Det är viktigt att stötta kommuner och andra arbetsgivare så att arbetet för ett jämställt föräldraskap utvecklas. Det här är relativt nya krav och många har påbörjat arbetet, men efterfrågar också stöd för att komma vidare. Vi har tagit fram en rapport som visar hur det ser ut just nu och som ger praktiska tips på hur arbetet kan bedrivas, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne

Rapporten finns på ettjamstalltskane.nu

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser