Kommunanställd coronasmittad

Beredskapen inom Landskrona stad för coronaviruset uppges vara god. En anställd inom kommunen är bärare av coronaviruset (covid-19) och är isolerad i hemmet.

Landskrona stad gick i fredags ut med att en anställd inom kommunen är bärare av coronaviruset (covid-19).
” Den anställde har smittats utomlands och har inte varit i tjänst sedan hen kom hem från sin semester. Personen har lindriga symptom och vistas nu i hemmet”, skrev Landskrona stad på sin hemsida.

– Hen mår efter omständigheterna bra men är fortsatt sjukskriven, säger  Eva Lövbom, räddningschef i Landskrona och Svalöv, tillika chef för samhällsskydd och trygghet i Landskrona stad till Landskrona Direkt på måndagsförmiddagen.

Vad gäller för för restriktioner för den anställde nu?
– Det är smittskydd på Region Skåne som tar fullt ansvar för denne person och som kommer ha ansvaret fram till personen friskförklaras och bedömer när personen kan börja arbeta igen.

Frågan är då om det finns fler bärare av viruset i Landskrona.
– Jag känner inte till att det finns fler bärare av viruset i Landskrona. Information kring bekräftade fall av Coronaviruset Covid-19 lämnas av Region Skåne. Landskrona stad rekommenderar att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, alltså ring din vårdcentral eller 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och om du varit  i ett riskområde eller varit i kontakt med någon som har konstaterad Covid-19, säger Eva Lövbom. 

Inga nya fall av personer som smittats med covid-19 har konstaterats i Skåne under det senaste dygnet. Hittills har därmed Region Skåne fortfarande totalt 22 konstaterade fall av covid-19.

Hur ser beredskapen ut i Landskrona? 
– Beredskapen ser bra ut. Vi följer vår framtagna krisberedskapsrutin och vår pandemiplan och följer de råd vi får från folkhälsomyndigheten och Region Skåne, svarar Eva Lövbom. 

Vad krävs för att ni ska kalla in kommunens krisledningsgrupp?
– Det finns redan idag en central krisledningsgrupp som följer händelseutvecklingen och sätter in åtgärder om/när det behövs. I nuläget är stadens verksamheter igång som vanligt. Vi följer vår pandemiplan och har ett nära samarbete inom staden.

Stanna hemma vid sjukdom
Antalet provtagningar och prover som analyseras för covid-19 ligger för Region Skånes del på cirka ett 100-tal om dygnet.
– Det är viktigt att alla tar ett eget generellt ansvar att se till att inte smitta andra, säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne.
– Det betyder bland annat att alla ska vara mer noggranna med sin handhygien, att man hostar och nyser i armvecken och att man stannar hemma när man är sjuk.

Frågan om slopande av karensdagen diskuteras flitigt på sociala medier,  allt för att minska risken för smittspridning vid virus/influensa/vinterkräksjuka, etcetera. Detta är dock inget som kommunen har planer på idag. 
– Det har vi inte diskuterat, säger Eva Lövbom.

Region Skånes råd till allmänheten
Om man har sjukdomssymtom och har vistats i ett riskområde eller har varit i närheten av någon med covid 19-smitta ska man stanna hemma och ringa telefonnummer 1177. För att få lämna prov krävs en bokad tid. Utanför infektionsklinikerna i Lund och Malmö har särskilda tält satts upp för sådan provtagning. För allmänna frågor om covid-19 kan man ringa till 113 13.

Det finns också bra information på webben:

 

Till arkivet