Workshops med lokala fotografer

Thor-Björn Johansson kommer till stadsbiblioteket och visar och berättar om sina bilder den 13 februari.
Prata om dina bilder med fotograf Thor-Björn Johansson och några andra fotoentusiaster på Landskrona Foto (Tyghuset vid Kasernplan) torsdagen den  27 februari klockan 18.30.  Arkivbild.

Thor-Björn Johansson och Johan M Andersson är två fotografer och filmare i Landskrona som nu bjuder in till bildsamtal och workshop i ljussättning. 
 
Thor-Björn Johansson fotograferar vid hamnen i Landskrona, följer lotsarnas arbete i Helsingborg och har tidigare fotograferat bofasta på ön Ven. 
Torsdag 27 februari klockan 18.30 bjuder han in till bildsamtal i Landskrona Fotos lokaler där intresserade kan ta med bilder som de vill prata om. Det kan vara egna eller andras. 
– Välj ut tre fotografier. Tänk på att det ska vara utskrifter eller analoga printar som du vill presentera, berättar Thor-Björn Johansson som är noga att poängtera att det hela kommer att ske under anspråkslösa former.
–  Det blir en liten grupp med max åtta deltagare. Där var och en får berätta om sina bilder och får lite feedback tillbaka. Allt sker i enkelhet och alla som känner sig manade kan anmäla sig. Än har vi plats i gruppen, säger Thor-Björn Johansson.
 
Thor-Björn Johansson tog examen vid Christer Strömholms 3-åriga fotoskola i Stockholm 1972 och arbetade tidigt som frilansande fotograf. Sedan början av 1990-talet är hans inriktning konstfotografi med årliga utställningar och hittills två utgivna fotoböcker.

Grunden i fotografi – måla med ljuset
Tillsammans med Johan M Andersson har du chansen att prova på grundläggande och enkel ljussättning. Måndag 5 mars 18.30 bjuder han in till workshop på Landskrona bibliotek.
Johan M Andersson började som pressfotograf på Expressen. Han är utbildad filmfotograf på Dramatiska Institutet och har sedan dess varit verksam som filmare. 

Antalet platser är begränsat till de båda programmen.  Anmäl dig till: biblioteketvuxen.program@landskrona.se 

Thor-Björn Johansson och Johan M Andersson ingår i referensgruppen för projektet Fotoboken – Kulturstöd, föredrag och workshops som arrangeras av Landskrona bibliotek, Landskrona museum, Landskrona Foto och Fotoförfattarna. Projektet stöds av Region Skåne.

Till arkivet