Det ljusnar för ett sportcenter på industriområdet

Fyra år efter köpet av Thorns fastighet är fortfarande 16 000 kvm outnyttjade av de sammanlagt 22 000 kvm som finns i fastigheten.
I somras, det vill säga fyra år efter köpet av Thorns fastighet var fortfarande 16 000 kvm outnyttjade av de sammanlagt 22 000 kvm som finns i fastigheten.

Det blev som bekant ingen elbilstillverkning i den förre detta Thornfastigheten. Så sent som i höstas var det på tapeten att delar av fastigheten som nu kallas Ljuspunkten skulle bli gymnasieskola.  I torsdags fattade kommunstyrelsen beslut om att sälja industrifastigheten till Lödde Handelshus AB för 30 miljoner kronor.

2015 köpte Landskrona stad fastigheten Viadukten 6, före detta Thornfastigheten som nu kallas Ljuspunkten för 30 miljoner kronor. Detta för att ha rådighet över fastigheten i avvaktan på ett användningsområde som gynnar det aktuella området där fastigheten ligger.
– Nu har den möjligheten uppkommit och försäljningen är i linje med den ursprungliga tanken, uppger Landskrona stad i ett nyhetsbrev .

Våren 2019 träffade staden och Löddeköpinge Holding AB en avsiktsförklaring om förvärv av del av fastigheten Viadukten 6. Syftet med avsiktsförklaringen var att fortsätta att utreda förutsättningarna för att träffa ett slutligt avtal om försäljning av fastigheten. Idag finns det kontor, lagerlokaler och konferenslokaler i byggnaden.

Bolaget har för avsikt att utveckla fastigheten med verksamheter öppna för allmänheten. Ägarna till bolaget driver genom ett annat bolag i dag Sportcenter Syd i Löddeköpinge. Sportcenter Syd är ett aktivitetscenter för padel, gym, klättring, bowling och bistro med mera. Bolaget vill nu starta upp ett liknande center i Landskrona och har då sett potentialen och möjligheterna att utveckla Thornfastigheten, alltså del av Viadukten 6.

Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige godkänner förslaget till köpekontrakt mellan staden och Lödde Handelshus AB.

Till arkivet