HSB vann viktigt mål om ventilation

Anders Olsson och HSB Landskronas vd Mikael Jönsson visar upp planer för Norra Borstahusen 2017.
Mikael Jönsson och Anders Olsson på HSB Landskrona har ägnat många timmar åt att diskutera luftflödet och självdrag på sistone. I en dom nyligen som kan kommat att bli prejudicerande för fastigheter med så kallat självdrag drog de en lättnande suck.

​Ska självdragsventilation i flerbostadsfastigheter betraktas som en hälsorisk? Det var ytterst vad frågan handlade i ett mål som HSB Landskrona drev ända till mark- och miljödomstolen. Domstolen gav den 17 januari bostadsrättsföreningen och HSB Landskrona rätt och upphävde miljöförvaltningens föreläggande om vite på grund av bristfällig ventilation.

– Domen är en lättnad. Den betyder oerhört mycket för HSB Landskronas bostadsrättsföreningar som har den här typen av hus. Och i förlängningen är den intressant för fastighetsägare i hela Sverige. Ifall domen inte överklagas kan den ses som vägledande i liknande fall, säger Mikael Jönsson, vd HSB Landskrona.

Bostadsrättsföreningen Linden, med 36 lägenheter på Timmermansgatan, fick efter platsbesök i ett antal lägenheter under mars 2018, ett föreläggande med vite från miljöförvaltningen i Landskrona. Flerfamiljshuset i brf Linden är byggt 1942 och utrustat med självdragsventilation, vilket är standard för hus byggda innan 1970-talet. Enligt miljöförvaltningen var luftflödet och luftomsättningen i bostadsrättsföreningens lägenheter för låg vilket miljöförvaltningen ansåg kunde innebära hälsorisker för de boende. Bostadsrättsföreningen skulle därför säkerställa att luftflödet och luftomsättningen i samtliga lägenheter följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer på området.

Ställde ouppnåeliga krav
Miljöförvaltningens kontroller och slutsatser kunde ifrågasättas på flera punkter.
– Till exempel användes en mätmetod som inte är tillförlitlig vid självdragsventilation. Dessutom blir det oskäligt att tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom de är mer anpassade för nyproduktion än befintliga självdragshus. Kraven blir i viss mån ouppnåeliga – för att klara dem hade bostadsrättsföreningen behövt byta till ett helt nytt mekaniskt ventilationssystem, en omfattande och kostsam åtgärd. Det är inte rimligt, i synnerhet som ingen av de boende har upplevt några hälsoproblem på grund av bristande ventilation, säger Lars Hammarsten, projektledare på HSB Landskrona som drivit ärendet.

Domstolen gick på HSBs linje
HSB Landskrona valde därför att överklaga ärendet vidare till Länsstyrelsen i Skåne län – som dock gick på miljöförvaltningens linje med bara en smärre förändring. HSB Landskrona stöttade då bostadsrättsföreningen att driva målet vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö, som meddelade sin dom den 17 januari 2020. Domstolen gick på HSBs linje och upphävde miljöförvaltningens föreläggande i sin helhet.
”Mark- och miljö- domstolen bedömer att det är både omotiverat och oproportionerligt att kräva att  även uteluftsflöden ska mätas och säkerställas respektive att det ska göras i samtliga lägenheter på det sätt som framgår av miljöförvaltningens beslut. Miljöförvaltningens föreläggande ska därför upphävas i sin helhet”, skriver domstolen i sitt domskäl.

Nästa steg för HSB Landskrona blir nu att hjälpa brf Linden och andra medlemsföreningar i liknande situationer att kräva tillbaka pengar som de har betalat i tillsynsavgift till kommunen. När miljöförvaltningen har hittat brister i hus med självdragsventilation har tillsynsavgifterna höjts – vilket HSB Landskrona nu ifrågasätter med hänvisning till domen från mark- och miljödomstolen.

Till arkivet