141 föreningsledare på träningsläger

Bild från fjolårets ledarutbilning på Örenäs. Foto: Marina Karlsson, Skåneidrotten
Bild från fjolårets ledarutbilning på Örenäs.
Foto: Marina Karlsson, Skåneidrotten

Veckoslutet 22-23 november samlas drygt 140 föreningsledare på Hotel Riviera Strand i Båstad för utbildning, workshop och eget arbete föreningsvis. De 24 föreningsstyrelserna varav 3 från Landskrona kommer bland annat att arbeta med strategiska frågor tillsammans med idrottskonsulenter/processledare från Skåneidrotten.

– Vi har god erfarenhet av konceptet ”Träningsläger för styrelsen” och har genomfört det under ett antal tillfällen med bra uppslutning, säger Mia Andersson och Andreas Feuk, idrottskonsulenter på Skåneidrotten.
– Vi upplever att intresset för detta koncept är fortsatt stort och vi har redan föreningar på kölistan till nästa tillfälle.

Fredagen inleddes med en föreläsning av Joakim Bååth från Motala på temat ”Den moderna föreningen”. Joakim har varit utvecklingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet och bland annat byggt upp verksamheten i Solfjäderstadens IBK. På lördagen blir det valbara seminarier med barnkonventionen, jämställdhet och jämlikhet inom idrotten, föreningskunskap och offensivt styrelsearbete. Det kommer också ges mycket möjligheter för föreningarna att samverka och nätverka med varandra under helgen.
– Stort fokus hos många föreningar just nu är frågan om hur barnkonventionen kommer att påverka dem när den blir lag 1 januari 2020. Utöver det har idrottsrörelsen själv, via beslut på riksidrottsmötet i våras, tagit beslut om obligatoriska registerutdrag för de ledare som arbetar med barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Vi har under hösten haft en föreningsträff tillsammans med Landskrona stad där vi utbildat ledare om bland annat barnkonventionen och trygga idrottsmiljöer. Nästa vecka kommer det att anordnas en frukostföreläsning med Jens Eriksson och Albin Tingsvall på Puls Arena  för ledare, aktiva och föräldrar inom idrotten. De kommer prata om, Vad är idrottsrörelsens viktigaste uppdrag – elitidrott eller folkhälsa? Hur skapar vi en sund idrottsmiljö oavsett ambitionsnivå? Hur främjar vi våra idrottares psykiska hälsa samt vilka pedagogiska metoder kan utveckla mig som tränare?, berättar Mia Andersson.

Fritidsbank i Landskrona
Skåneidrotten är också den förlängda armen till Fritidsbanken Sverige, och har i uppgift att stödja kommuner som vill etablera en Fritidsbank, utbilda personal och arrangera nätverksträffar för de skånska Fritidsbankerna.  Landskrona har under hösten tagit beslut om att starta en Fritidsbank och är nu i uppstartsfasen med stort fokus på nätverkande och insamling av idrotts- och friluftsutrustning som Landskronaborna vill skänka.
– Det ligger i tiden med smart återbruk och begrepp som delningsekonomi och cirkulär ekonomi har blivit vedertagna begrepp, menar Andreas Feuk som också är distriktssamordnare för Fritidsbanken i västra Skåne.
– Satsningen i Landskrona kommer att bli ett en fantastisk möjlighet för alla Landskronabor att låna utrustning gratis i 14 dagar, poängterar Andreas Feuk.

Men först alltså en träff i Båstad i helgen.
– Det ska bli mycket kul och inspirerande för oss konsulenter på plats att få processleda föreningarna i deras utvecklingsarbete och uppfylla deras förväntningar på helgen, avslutar Mia Andersson och Andreas Feuk..

Till arkivet