Vårdcentral flyttar från Åstorp till Landskrona

Kenneth Jacobsson, chef för primärvård och rehabilitering på Praktikertjänst beklagar att man måste flytta från Åstorp till Landskrona.Foto: Pressbild
Kenneth Jacobsson, chef för primärvård och rehabilitering på Praktikertjänst beklagar att man måste flytta från Åstorp till Landskrona. Foto: Pressbild

Familjehälsan Åstorp, vilka ägs av Praktikertjänst, ligger i Åstorp har omkring tio medarbetare och drygt 4 000 listade patienter. Svårigheter att rekrytera fasta läkare och en verksamhetschef till mottagningen har gjort att man nu flyttar verksamheten till Landskrona. Avsikten är att vårdcentralen öppnar den 1 februari 2020.

Det blir dock inte i Karlslundsområdet, vilka saknat vårdcentral i ett flertal år, som vårdcentralen slår upp sina portar i. Det är är på Rådhusgatan 1, i samma fastighet som polisen hyser sina lokaler i, som Familjehälsan Åstorp flyttar till. Samma dag byter även verksamheten namn till Familjehälsan Landskrona.

Praktikertjänsts affärskoncept bygger på att bolaget har verksamhetsansvariga delägare som är kliniskt aktiva, oftast sjuksköterskor, läkare, tandläkare eller fysioterapeuter. I Åstorp har det visat sig mycket svårt att dels rekrytera läkare, dels rekrytera delägare som kan axla rollen som verksamhetschef.
– Region Skåne har godkänt vår begäran om att flytta verksamheten från Åstorp till Landskrona, och det är naturligtvis ett väldigt tråkigt beslut att behöva flytta. Jag beklagar att vi inte lyckats rekrytera läkare och en verksamhetschef som kan leda och driva verksamheten, säger Kenneth Jacobsson, chef för primärvård och rehabilitering på Praktikertjänst.

Praktikertjänst har vridit och vänt på alla stenar i över ett år, men inte kunnat hitta en långsiktig lösning för att driva verksamheten vidare i Åstorp,
– Vi och många andra privata och offentliga vårdgivare vet att det i många fall är tufft att rekrytera, både i storstäder och på mindre orter. Praktikertjänst är ett vårdkooperativ där de kliniskt verksamma äger och driver företaget. Den här affärsmodellen skapar kontinuitet och långsiktighet för våra patienter, men ställer samtidigt krav på ordinarie bemanning, och i det här fallet har vi inte lyckats med rekryteringarna, avslutar Kenneth Jacobsson.

Till arkivet